Den ukrainske krisa har blitt det mest presserande tryggingspolitiske problemet i Europa og har ført til ei dramatisk forverring i forholdet mellom Vesten og Russland. Dette har utfordra tryggingspolitiske tilnærmingar av multilaterale institusjonar, så vel som individuelle statar.

Prosjektet, finansiert av Forsvarsdepartementet, er nyleg avslutta og har m.a. resultert i 2 notat og 2 Policy Briefs.

Jozef Bátora er lektor i stasvitskap ved Comenius University, Bratislava, Slovakia. Han har ein PhD i stasvitskap frå Universitetet i Oslo. Hans forskingsinteresser omfattar organisasjonsteori, europeisk integrasjon, identitet, EUs utanrikspolitikk, transatlantisk tryggleik og institusjonars politiske rolle.

Pernille Rieker seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Ho har ei doktorgrad frå Universitetet i Oslo. Forskinga hennar omfattar ulike spørsmål knytt til europeisk integrasjon og europeisk tryggleik med særleg fokus på Frankrike og dei nordiske landas utennriks- og tryggingspolitikk.

Kristian Lundby Gjerde (MPhil, Oxon) er forskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Spesialområdet hans er russisk poltikk. Han er medredaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum.

Seminaret  inngår i NUPIs seminarserie Noreg møter Europa.

Arrangementet blir strøymt live på YouTube: