Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Krisa i Russland–Ukraina – EUs rolle

På dette seminaret presenterer vi resultata frå forskingsprosjektet «The Russo–Ukraine crisis and the role of EU». Forskinga har fokusert på EUs rolle i konflikten i Ukraina og implikasjonar for Noreg.
13 januar 2016
13:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
 • Engelsk

Den ukrainske krisa har blitt det mest presserande tryggingspolitiske problemet i Europa og har ført til ei dramatisk forverring i forholdet mellom Vesten og Russland. Dette har utfordra tryggingspolitiske tilnærmingar av multilaterale institusjonar, så vel som individuelle statar.

Prosjektet, finansiert av Forsvarsdepartementet, er nyleg avslutta og har m.a. resultert i 2 notat og 2 Policy Briefs.

Jozef Bátora er lektor i stasvitskap ved Comenius University, Bratislava, Slovakia. Han har ein PhD i stasvitskap frå Universitetet i Oslo. Hans forskingsinteresser omfattar organisasjonsteori, europeisk integrasjon, identitet, EUs utanrikspolitikk, transatlantisk tryggleik og institusjonars politiske rolle.

Pernille Rieker seniorforskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Ho har ei doktorgrad frå Universitetet i Oslo. Forskinga hennar omfattar ulike spørsmål knytt til europeisk integrasjon og europeisk tryggleik med særleg fokus på Frankrike og dei nordiske landas utennriks- og tryggingspolitikk.

Kristian Lundby Gjerde (MPhil, Oxon) er forskar ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI). Spesialområdet hans er russisk poltikk. Han er medredaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum.

Seminaret  inngår i NUPIs seminarserie Noreg møter Europa.

Arrangementet blir strøymt live på YouTube:

Program 13:00–14:30:

Presentasjon av notata:

Pernille Rieker: "Beyond the crisis in Ukraine. Russian and EU perceptions of European security and the potential for rapprochement” (Pernille Rieker og Kristian Lundby Gjerde)

Jozef Bátora: “Towards Multi-level Security Community Building: The EU's External Governance in Ukraine” (Pernille Rieker og Jozef Bátora)

Q & A

Hovedtalere

Pernille Rieker
Forsker I
Jozef Bátora
Lektor i statsvitenskap vedComenius-universitetet i Bratislava, Slovakia.

Relaterte publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Towards Multi-level Security Community Building: The EU's External Governance in Ukraine

 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU

Relaterte prosjekter

Forskningsprosjekt
2014 - 2015 (Avsluttet)

The Russo–Ukraine crisis and the role of the EU: implications for Norway

NUPI skal se på EUs rolle i konflikten i Ukraina og implikasjoner for Norge....

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Konflikt
 • EU
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Konflikt
 • EU
13 januar 2016
13:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
 • Engelsk