Prosjektet "Systems of Tax Evasion and Laundering: Locating Global Wealth Chains in the International Political Economy (STEAL)” som starta opp i 2011 nærmar seg avslutning. Prosjektet, med eit breitt samansett internasjonalt forskingsteam, har vore leidd av professior Leonard Seabrooke (Copenhagen Business School & NUPI). STEAL-prosjektet har vist korleis globale «wealth chains» fungerer i samspelet mellom internasjonale selskap, skatteparadis og utviklingsland. På dette seminaret blir det gjort opp status for funna frå prosjektet. Nyare døme blir diskuterte.