Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Støtte, handling og forpliktingar: FNs arbeid for å fremje menneskerettar Nytt seminar i the serien "UN70: A new dagsorden seminar series". Dette seminaret har som mål å komme med idear og forslag til dagsorden for neste generalsekretær som tiltrer 1. januar 2017. Seminaret er det andre i rekkja av tre seminar i serien "UN70: A new dagsorden seminar series", som NUPI arrangerer i samarbeid med Uteniksdepartementet. Seminaret tar for seg menneskerettar og ser på FNs arbeid innan for dette feltet. Målet med diskusjonen er å komme med idear og forslag til dagsorden for neste generalsekretær som tiltrer i stillinga si 1. Januar 2017. Viss du ikkje har høve til å delta, kan du følgje seminaret live på YouTube: Program 10:00-10:15: Introduksjon. Eli Stamnes,Seniorforskar, NUPI. Gjermund Sæther, Prosjektleiar, FN70: Ein ny dagsorden, Utanriksdepartementet Njål Høstmælingen, Direktør, International Law and Policy Institute. 10:15-10:35: Key note, Gianni Magazzeni, Kontoret for Høykommissæren for menneskerettar i Genève: ”The state of human rights and the work of the UN at country level” 10:35-10:45: Spørsmålsrunde: Møteleiar, Gianni Magazzeni, Njål Høstmælingen, Direktør, International Law and Policy Institute. 10:45-11:30: Paneldiskusjon. Menneskerettar i dag: Oppnådde mål og forbetringspotensial. Kirsten Sandberg, Jussprofessor, Universitetet i Oslo. Rania Maktabi, Forskar, Institutt for kulturstudiar og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Petter F. Wille, Direktør, Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar. Beate Ekeløve-Slydal, Politisk rådgivar, Amnesty International. 11:30-12:00: Diskusjon Paneldeltakarane og publikum. Relevant publikasjon kan lastast ned her

Nytt seminar i the serien "UN70: A new dagsorden seminar series". Dette seminaret har som mål å komme med idear og forslag til dagsorden for neste generalsekretær som tiltrer 1. januar 2017.
17 februar 2016
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Humanitære spørsmål
 • Menneskerettigheter
 • FN
 • Engelsk

Seminaret er det andre i rekkja av tre seminar i serien "UN70: A new dagsorden seminar series", som NUPI arrangerer i samarbeid med Uteniksdepartementet. Seminaret tar for seg menneskerettar og ser på FNs arbeid innan for dette feltet. 

Målet med diskusjonen er å komme med idear og forslag til dagsorden for neste generalsekretær som tiltrer i stillinga si 1. Januar 2017.

Viss du ikkje har høve til å delta, kan du følgje seminaret live på YouTube:

Program
10:00-10:15: Introduksjon.  
Eli Stamnes,Seniorforskar, NUPI.
Gjermund Sæther, Prosjektleiar, FN70: Ein ny dagsorden, Utanriksdepartementet
Njål Høstmælingen, Direktør, International Law and Policy Institute.

10:15-10:35:
Key note, Gianni Magazzeni, Kontoret for Høykommissæren for menneskerettar i Genève:
”The state of human rights and the work of the UN at country level”

10:35-10:45: 

Spørsmålsrunde: Møteleiar, Gianni Magazzeni, Njål Høstmælingen, Direktør, International Law and Policy Institute.

10:45-11:30: Paneldiskusjon.
Menneskerettar i dag: Oppnådde mål og forbetringspotensial. 
Kirsten Sandberg, Jussprofessor, Universitetet i Oslo.
Rania Maktabi, Forskar, Institutt for kulturstudiar og orientalske språk, Universitetet i Oslo. 
Petter F. Wille, Direktør, Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar. 
Beate Ekeløve-Slydal, Politisk rådgivar, Amnesty International.

11:30-12:00: Diskusjon 
Paneldeltakarane og publikum.

Relevant publikasjon kan lastast ned her

Hovedtalere

Eli Stamnes
Tidligere ansatt
Gjermund Sæther
Prosjektleder, FN70: En ny agenda, Utenriksdepartementet
Gianni Magazzeni
Office of the High Commissioner for Human Rights
Rania Maktabi
Forsker, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo
Petter F. Wille
Direktør, Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter
Beate Ekeløve-Slydal
Politisk Rådgiver, Amnesty International
Kirsten Sandberg
Professor of law and Chairperson of the UN Committee on the Rights of the Child
Njål Høstmælingen
Direktør, International Law and Policy Institute

Relaterte publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Synthesis Report: Reviewing UN Peace Operations, the UN Peacebuilding Architecture and the Implementation of UNSCR 1325

In 2015, three reviews in the field of Peace and Security were undertaken: the UN peace operations review, the review of the UN Peace building Architecture and the review of the implementation of Security Council Resolution 1325. These reviews reflect the acknowledgement that the changing dynamics of conflict in the world necessitates a revision of the UN’s tools in order for the organisation to maintain its relevance and ability to meet these challenges. This report presents the key recommendations as well as common themes across the reviews. The common themes are: the changing nature of conflict; the importance of the women, peace and security agenda for the UN’s work;the primacy of prevention and the need for a long-term focus; the necessity to shift towards people-centred, inclusive processes; the primacy of politics; the need for field focus and context awareness; the privileging of the military response to violent conflict is counterproductive; partnership with other actorsis important; leadership and professionalisation of the UN is needed; and a call for stronger UN system coherence. It ends by offering some recommendations to the current and next UN Secretary General.

 • Utviklingspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Utviklingspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN

Relaterte prosjekter

Forskningsprosjekt
2014 - 2015 (Avsluttet)

Support to the 2015 Review of the UN's Peacebuilding Architecture

Prosjektets målsetting har vært å støtte gjennomgangen av FN's fredsbyggingsstruktur ...

 • Fredsoperasjoner
 • FN
 • Fredsoperasjoner
 • FN
Forskningsprosjekt
2014 - 2015 (Avsluttet)

United Nations peace operations review (UNPOR )

I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske....

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN
 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN
Forskningsprosjekt
2015 (Avsluttet)

FN 70 år (FN70)

Norge utvikler anbefalinger og ideer til reform av FN til den nye generalsekretæren i prosjektet «FN70: En ny dagsorden». ...

 • Utenrikspolitikk
 • FN
 • Utenrikspolitikk
 • FN
17 februar 2016
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Humanitære spørsmål
 • Menneskerettigheter
 • FN
 • Engelsk