Seminaret er det andre i rekkja av tre seminar i serien "UN70: A new dagsorden seminar series", som NUPI arrangerer i samarbeid med Uteniksdepartementet. Seminaret tar for seg menneskerettar og ser på FNs arbeid innan for dette feltet. 

Målet med diskusjonen er å komme med idear og forslag til dagsorden for neste generalsekretær som tiltrer i stillinga si 1. Januar 2017.

Viss du ikkje har høve til å delta, kan du følgje seminaret live på YouTube: