United Nations peace operations review (UNPOR )

2014 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA-14/0474
Forskningsprosjekt
I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.

UNPOR-prosjektet har til hensikt å støtte høynivåpanelet i sitt arbeid med å evaluere utviklingen i fredsbevarende operasjoner.

Prosjektet skal utarbeide og innhente anbefalninger fra ulike ståsteder og bistå med det empiriske grunnlaget som beslutninger kan tas på. NUPIs forskere har forberedt regionale konsultasjoner og temastiske arbeidsseminar, og sørget for forksningsbaserte innspill til panelet.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Seksjon for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief
Publication : NUPI-rapport

United Nations Peace Operations: Aligning Principles and Practice

2015

Prosjektleder

Mateja Peter

Tidligere ansatt

Temaer
Fredsoperasjoner  FN  Afrika  Midtøsten og Nord-Afrika
Deltakere

Paul Troost

Tidligere ansatt

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

 

Arrangementer