Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

United Nations peace operations review

I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.

Temaer

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN

UNPOR-prosjektet har til hensikt å støtte høynivåpanelet i sitt arbeid med å evaluere utviklingen i fredsbevarende operasjoner.

Prosjektet skal utarbeide og innhente anbefalninger fra ulike ståsteder og bistå med det empiriske grunnlaget som beslutninger kan tas på. NUPIs forskere har forberedt regionale konsultasjoner og temastiske arbeidsseminar, og sørget for forksningsbaserte innspill til panelet.

Prosjektleder

Mateja Peter
Tidligere ansatt

Deltakere

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Kari M. Osland
Direktør
Paul Troost
Tidligere ansatt
John Karlsrud
Forsker 1

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

The High-Level Independent Panel on UN Peace Operations

 • Fredsoperasjoner
 • FN
 • Fredsoperasjoner
 • FN

Temaer

 • Midtøsten og Nord-Afrika
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN

Prosjektleder

Mateja Peter
Tidligere ansatt

Deltakere

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Kari M. Osland
Direktør
Paul Troost
Tidligere ansatt
John Karlsrud
Forsker 1