Hopp til innhold
NUPI skole

Forskningsprosjekt

Support to the 2015 Review of the UN's Peacebuilding Architecture

Prosjektets målsetting har vært å støtte gjennomgangen av FN's fredsbyggingsstruktur

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • FN

I 2015 fikk det internasjonale samfunnet en unik mulighet til å sette dagsorden for FNs freds- og utviklingsagenda. Ikke bare var 2015 året som UN skapte en ny utviklingsagenda for årene eter 2015, men også året hvor FN evaluerte det første tiåret den nye fredsbyggingsarkitekturen (PBA) hadde eksistert.

Dette prosjektet har søkt å støtte evalueringen av FNs fredsbyggingsarkitektur ved å stimulere og legge til rette for substansielle innspill fra freds-, sikkerhets- og utviklingsmiljøene, så vel som fra aktører innen policy, profesjonelle, sivilsamfunnet og forskermiljøene.

Prosjektleder

Eli Stamnes
Tidligere ansatt

Deltakere

Cedric H. de Coning
Forsker 1
John Karlsrud
Forsker 1

Aktuelt

Nyheter
Nyheter

Fred i en verden av farer

NUPI deltar på FNs generalforsamlings høynivådebatt om FN, fred og sikkerhet i New York 10. og 11. mai.

 • Fredsoperasjoner
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Bildet viser fredsduer
Nyheter
Nyheter

En ny type fredsbygging?

NUPI har sammen med fem partnere undersøkt de framvoksende maktenes tilnærming til fredsbygging.

 • Fredsoperasjoner
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
Bildet viser en EU-representant som lander med FN-helikopter på Haiti i 2010.
Nyheter
Nyheter

Neste skritt for FN

FNs nye generalsekretær tiltrer 1. Januar 2017. Trenger vi en ny agenda?

 • Fredsoperasjoner
 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

UN Peacebuilding Architecture: The First 10 Years

Since its establishment, the UN's Peacebuilding Architecture (PBA) has been involved in peacebuilding processes in more than 20 countries. This edited volume takes stock of the overall impact of the PBA during its first decade in existence, and generates innovative recommendations for how the architecture can be modified and utilized to create more synergy and fusion between the UN's peace and development work. The volume is based on commissioned research and independent evaluations as well as informed opinions of several key decision-makers closely engaged in shaping the UN's peacebuilding agenda. It seeks to find a balance between identifying the reality and constraints of the UN's multilateral framework, while being bold in exploring new and innovative ways in which the UN can enhance the results of its peace and development work through the PBA. The research and writing of each chapter has been guided by four objectives: to assess the overall impact of the PBA; to generate innovative ideas for how the PBA can be made more effective post-2015; to analyze the PBA’s role at the nexus of the UN's peace and development work; and to consider what would be required for the PBA to increase and improve its impact in future. It will be of interest to diplomats, UN officials, the policy community and scholars engaged in the debate following the 2015 review and the implementation of its recommendations, and will be an essential resource for UN and peacebuilding scholars.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Synthesis Report: Reviewing UN Peace Operations, the UN Peacebuilding Architecture and the Implementation of UNSCR 1325

In 2015, three reviews in the field of Peace and Security were undertaken: the UN peace operations review, the review of the UN Peace building Architecture and the review of the implementation of Security Council Resolution 1325. These reviews reflect the acknowledgement that the changing dynamics of conflict in the world necessitates a revision of the UN’s tools in order for the organisation to maintain its relevance and ability to meet these challenges. This report presents the key recommendations as well as common themes across the reviews. The common themes are: the changing nature of conflict; the importance of the women, peace and security agenda for the UN’s work;the primacy of prevention and the need for a long-term focus; the necessity to shift towards people-centred, inclusive processes; the primacy of politics; the need for field focus and context awareness; the privileging of the military response to violent conflict is counterproductive; partnership with other actorsis important; leadership and professionalisation of the UN is needed; and a call for stronger UN system coherence. It ends by offering some recommendations to the current and next UN Secretary General.

 • Utviklingspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Utviklingspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
 • FN
Publikasjoner
 • Fredsoperasjoner
 • FN

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • FN

Prosjektleder

Eli Stamnes
Tidligere ansatt

Deltakere

Cedric H. de Coning
Forsker 1
John Karlsrud
Forsker 1