Support to the 2015 Review of the UN's Peacebuilding Architecture

2014 - 2015 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA-14/0517
Forskningsprosjekt
Prosjektets målsetting har vært å støtte gjennomgangen av FN's fredsbyggingsstruktur

I 2015 fikk det internasjonale samfunnet en unik mulighet til å sette dagsorden for FNs freds- og utviklingsagenda. Ikke bare var 2015 året som UN skapte en ny utviklingsagenda for årene eter 2015, men også året hvor FN evaluerte det første tiåret den nye fredsbyggingsarkitekturen (PBA) hadde eksistert.

Dette prosjektet har søkt å støtte evalueringen av FNs fredsbyggingsarkitektur ved å stimulere og legge til rette for substansielle innspill fra freds-, sikkerhets- og utviklingsmiljøene, så vel som fra aktører innen policy, profesjonelle, sivilsamfunnet og forskermiljøene.

Finansieringskilde

Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Artikler

News
Bildet viser fredsduer

Fred i en verden av farer

May 10, 2016

NUPI deltar på FNs generalforsamlings høynivådebatt om FN, fred og sikkerhet i New York 10. og 11. mai.

News
Bildet viser en EU-representant som lander med FN-helikopter på Haiti i 2010.

En ny type fredsbygging?

May 9, 2016

NUPI har sammen med fem partnere undersøkt de framvoksende maktenes tilnærming til fredsbygging.

News

Neste skritt for FN

February 17, 2016

FNs nye generalsekretær tiltrer 1. Januar 2017. Trenger vi en ny agenda?

Publikasjoner

Publication : ANTOLOGI

UN Peacebuilding Architecture: The First 10 Years

2016
Since its establishment, the UN's Peacebuilding Architecture (PBA) has been involved in peacebuilding processes in more than 20 countries. This edited ...
Publication : NUPI Report

Synthesis Report: Reviewing UN Peace Operations, the UN Peacebuilding Architecture and the Implementation of UNSCR 1325

2016
In 2015, three reviews in the field of Peace and Security were undertaken: the UN peace operations review, the review of the UN Peace building Architecture ...

Prosjektleder

Eli Stamnes

Tidligere ansatt

Temaer
Fredsoperasjoner  FN
Deltakere

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

 

Arrangementer