Søndag 18. september går russarane til val. Etter førre parlamentsval, i desember 2011, strøymt folk ut i gatene for å demonstrere mot valfusk. Sidan den gong har Putin festa grepet om makta ytterlegare. Kva forventar vi av resultatet denne gongen? Kva er dei store spørsmåla som russiske veljarar er opptatte av? Og speler eigentleg val noka rolle i dagens Russland?