Seminaret blir arrangert i samarbeid med Konsortium for forsking på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Kapittelet “Fighting international terrorism the French way” undersøkjer korleis antiterror i Frankrike har endra seg dei siste 20 åra. Boka samla sett har eit noko breiare blikk og undersøkjer korleis moderne fransk politikk har blitt tilpassa som er resultat av ein endra internasjonal og regional kontekst. Kapittelet om fransk antiterror er ein casestudie av endringar i franske utanrikspolitiske tradisjonar, og spør også korleis desse endringane kan bidra til forståinga vår av fransk maktpolitikk og eksepsjonalisme i dag.

Pernille Rieker er seniorforskar på NUPI. Hennar forskingsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utanriks- og tryggingspolitikk, inkludert EUs, fransk, norsk og dei andre nordiske lands utanriks- og tryggingspolitikk. I tillegg har ho arbeidd med dialog og konfliktførebygging meir generelt.

Under seminaret vil Tove Gravdal komme med kommentarar til Riekers presentasjon. Gravdal er utanriksjournalist i Morgenbladet. Der dekkjer ho blant anna fransk politikk og samfunnsliv, USA, Midtausten, Afrika og Sverige, og dessutan FN og Noregs rolle i verda. I 2002 gav ho ut boka Eitt år i Champagne.

Ordstyrar er seniorforskar ved NUPI, Rita Augestad Knudsen.

Arrangementet blir strøymt på YouTube-kanalen vår: