Seminaret arrangeres i samarbeid med Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Kapittelet “Fighting international terrorism the French way” undersøker hvordan antiterror i Frankrike har endret seg de siste 20 årene. Boken som helhet har et noe bredere blikk og undersøker hvordan moderne fransk politikk har blitt tilpasset som er resultat av en endret internasjonal og regional kontekst. Kapittelet om fransk antiterror er en casestudie av endringer i franske utenrikspolitiske tradisjoner, og spør også hvordan disse endringene kan bidra til vår forståelse av fransk maktpolitikk og eksepsjonalisme i dag.

Pernille Rieker er seniorforsker på NUPI. Hennes forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkludert EUs, fransk, norsk og de øvrige nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt.

Under seminaret vil Tove Gravdal komme med kommentarer til Riekers presentasjon. Gravdal er utenriksjournalist i Morgenbladet. Der dekker hun blant annet fransk politikk og samfunnsliv, USA, Midtøsten, Afrika og Sverige, samt FN og Norges rolle i verden. I 2002 ga hun ut boken Ett år i Champagne.

Ordstyrer er seniorforsker ved NUPI, Rita Augestad Knudsen.

Arrangementet streames på vår YouTube-kanal: