Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Mat i India: forbruk, fattigdom, prisar og verdikjeder

For India som har store problem med fattigdom, er mattryggleik ei viktig sak på dagsordenen. NUPI-forskarar har saman med andre ekspertar sett nærare på korleis situasjonen er og kva som kan gjerast i håp om å kaste nytt lys på problemet.
20 august 2018
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Asia
 • Klima
 • Engelsk

Under dette arrangementet skal funn frå prosjekta Food Security in India: The Interactions of Climate Change, Economics, Politics and Trade (FOODSEC) blir presentert. Det vil også bli lagt fram ein India-relatert studie frå prosjektet Traders in the food value chain.

I det sistnemnde prosjektet har Meenakshi Rajeev studert endringar i den indiske fiskerisektoren, både med fokus på handel, fordelingskanalar og verdikjeder i rask endring, og det har blitt lagt stor vekt på produsentar, arbeidarar og forbrukarar.

Frå FOODSEC-prosjektet skal Arne Dulsrud og Unni Kjærnes presentere avgjerande faktorar for matforbruket i India som tar utgangspunkt i nye data frå landsbyar og urbane slummar.

Arne Melchior skal presentere nye empiriske bevis for den store matprisspreiinga i ulike indiske delstatar, og kva som bestemmer desse prisforskjellane.

Til slutt vil Fenella Carpena presentere funn frå den økonometriske studien sin på korleis tørke har hatt ein negativ effekt på matforbruk, både i kvantitet og kvalitet, i distrikta i India, og at dette i stor grad kjem av endring i inntekt framfor tilgjengelegheit.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal:


PROGRAM:

10.00-10.05

Introduksjon

10.05-10.45

Value chains in India’s fisheries sector,Meenakshi Rajeev (Institute for Social and Economic Change – ISEC)

10.45-11.15

Food price differences across Indian states. Arne Melchior (NUPI)

11.15-11.30

Kort lunsjpause

11.30-12.00

Food consumption and poverty: Evidence from Bihar and Karnataka. Arne Dulsrud og Unni Kjærnes (OsloMet/SIFO)

12.00-12.30

Droughts, household food consumption and nutritional intake: A study of rural India, Fenella Carpena (OsloMet/tidligere NUPI)

12.30-13.00

Q&A

Deltakere

Arne Melchior
Seniorforsker
Meenakshi Rajeev
Professor, Institute for Social and Economic Change (ISEC)
Arne Dulsrud
forskningsleder, SIFO, OsloMet
Unni Kjærnes
seniorforsker, SIFO, OsloMet
Fenella Carpena
førsteamanuensis, OsloMet

Relaterte publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Food Price Differences Across Indian States: Patterns and Determinants

The paper examines food price differences across Indian states during 2004-2014 using food consumer prices from household surveys and wholesale/retail prices for selected goods. At the individual product level there are large price differences across states, with prices doubling or trebling across India for a typical case, but with considerable variation across products. Price dispersion is still high but considerably lower for food on average; measured at this level price dispersion between Indian states is considerably lower than between countries within the same income range, and Indian states are slightly more integrated than countries in Western Europe. At the product level, the most important determinants of price differences across states are limited access to supply from other states, and the extent of own production in the state. Richer states have higher consumer prices, but this income-price link is weaker for wholesale prices. Food price dispersion within India has decreased during the period studied. For policy, the results suggest that India should eliminate obstacles to inter-state trade in order to promote food security and the real income of its citizens. The magnitude and importance of price level differences also suggest that better price level data should be provided in the future, to facilitate further study of India’s regional development.

Relaterte prosjekter

Forskningsprosjekt
2013 - 2016 (Avsluttet)

Food Security in India: the Interactions of Climate Change, Economics, Politics and Trade (FOODSEC)

Klimaendringer truer systemer for matproduksjon og levebrød for en betydelig andel av Indias befolkning. Dette prosjektet undesøker de potensielle effektene på matvaresikkerhet....

 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Utviklingspolitikk
 • Asia
 • Humanitære spørsmål
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Utviklingspolitikk
 • Asia
 • Humanitære spørsmål
 • Klima
 • Styring
Forskningsprosjekt
2014 - 2019 (Avsluttet)

Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution (TRADERS)

Prosjektet fokuserer på mønstre av distribusjon i eksporten Norges sjømat -og landbrukshandel (eksport og import)....

 • Internasjonal økonomi
 • Handel
 • Internasjonal økonomi
 • Handel
20 august 2018
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Asia
 • Klima
 • Engelsk