Forverrende levekår har utløst protestene, men vil en voksende økonomisk krise undergrave eller forsterke protestene på sikt? Ser vi konturene av en post-islamistisk form for politisk mobilisering? Er de sekteriske identitetene som har formet den politiske dynamikken i Irak og Libanon i ferd med å svekkes? Hvilken rolle spiller media og journalister? Hvordan påvirker konflikter på den internasjonale arenaen protestene?

Sara Merabti Elgvin skal snakke om folkelig mobilisering og presidentvalget i Algerie.

Khaled Zaza deler selvopplevde erfaringer fra protestene i Beirut.

Tine Gade skal snakke om Tripoli som sentrum for protestene i Libanon.

Kjetil Selvik diskuterer konsekvenser av protestene for Iran.

Dette seminaret arrangeres i forbindelse med prosjektene Hybrid paths to resistance in the Muslim world: Iraq, Lebanon, Libya and Mali og Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East.

Vi serverer frokost fra 08.30!