Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Kor godt har FNs fredsoperasjonar i Mali og Sør-Sudan fungert?

I samband med den internasjonale dagen for fredsbevaring har NUPI gleda av å invitere til eit seminar om effektiviteten av FNs fredsoperasjonar i Mali og Sør-Sudan.
28 mai 2019
09:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Sårbare stater
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Engelsk

Fredsbevaring er eit av dei viktigaste verktøya FN har til å halde oppe internasjonal fred og tryggleik. Den tidlegare generalsekretæren for FN, Ban Ki-moon, har referert til fredsbevaring som FNs flaggskipsføretak.

Ei fortid med både suksessar og fiaskoar, mange dødsfall, og nye truslar som valdeleg ekstremisme, har likevel reist spørsmål om FNs fredsbevarande styrkar framleis er eigna til å utføre måla sine. FN og andre internasjonale organisasjonar som utfører fredsoperasjonar, inkludert Den afrikanske unionen (AU) og Den europeiske unionen (EU), er derfor under auka press for å rettferdiggjere effektiviteten og effekten av engasjementa deira.

På dette seminaret rettar vi merksemda mot effektiviteten av FNs oppdrag i Mali (MINUSMA) og Sør-Sudan (UNMISS). Her vil forskarar frå nettverket Effectiveness of Peace Operations (EPON) presentere funn frå studiar av desse to operasjonane. Kvar presentasjon vil bli følgt av eit panel beståande av ein representant frå FN-oppdrag, og dessutan ein representant frå ein lokal sivilsamfunnsorganisasjon frå dei to landa.

Eit samandrag av den kommande rapporten om FNs fredsoperasjon i Mali er tilgjengeleg her:

Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA)

EPON-rapporten om FNs fredsoperasjon i Sør-Sudan er tilgjengeleg her:

Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)

NUPI har fått finansiering frå Noregs forskingsråd og Utanriksdepartementet til å støtte EPON og forskinga for nettverket, inkludert gjennom prosjektet om FNs fredsoperasjonar (UNPOP) og Training for Peace (TfP)-programmet.

Seminaret blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal:

PROGRAM:

09.30         

Velkommen og introduksjon av EPON, Cedric de Coning, NUPI

09.45

Ei evaluering av FNs fredsoperasjon i Sør-Sudan (UNMISS),Adam Day, UN University

10.00

Panel om Sør-Sudan

 

Brig.Gen. Wang Chuanjin, Sjef, Sector West, UNMISS

 

Zacharia Diing Akol, The Sudd Institute

 

Adam Day, UN University

 

Ordstyrar: Kari Osland, NUPI

10.45

Kaffipause

11.00

Ei evaluering av FNs fredsoperasjon i Mali (MINUSMA), Jair van der Lijn, SIPRI

11.15

Panel om Mali

 

Natasja Rupesinghe, Forskar, NUPI

 

Jair van der Lijn, SIPRI

 

Sharon Wiharta, Spesialist på fredsoperasjonar, Challenges Forum

 

Ordstyrar: Kari Osland, NUPI

Deltakere

Cedric H. de Coning
Forsker 1
Adam Day
UN University
Brig.Gen. Wang Chuanjin
Commander, Sector West, UNMISS
Zacharia Diing Akol
The Sudd Institute
Jaïr van der Lijn
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
Natasja Rupesinghe
Tidligere ansatt
Sharon Wiharta
Challenges Forum
28 mai 2019
09:30 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Sårbare stater
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Engelsk