Under dette seminaret skal Andrew Moravcsik snakke om den demokratiske populismen vi ser i dagens Europa. Foredraget hans har tittelen "Why Populist Foreign Policies in Europe are Doomed to Fail" og Moravcsik vil komme med tankevekkjande argument for kvifor og korleis utanrikspolitikken til populistane ikkje er berekraftig i lengda.

Andrew Moravcsik er professor i politikk og direktør for EU-programmet ved Princeton University. Han har publisert over 125 vitskaplege arbeid, inkludert fire bøker. Han er mest kjend for boka The Choice for Europe som har blitt kalla den viktigaste boka til EU-feltet. I det politiske livet har han forhandla handelsavtalar for den amerikanske regjeringa, vore assistent for visestatsministeren i Sør-Korea og presseassistent i Europakommisjonen. Han har ei bachelorgrad frå Standford University, ei mastergrad frå John Hopkins University og ei doktorgrad frå Harvard University. 

Ordstyrar er NUPI-direktør Ulf Sverdrup. NUPI-forskarane Pernille Rieker og Minda Holm vil gi kommentarar til Moravcsiks foredrag. Arrangementet er ein del av seminarserien Noreg møter Europa og strøymes direkte på NUPIs YouTube-kanal: