Korleis skal styresmaktene treffe den rette balansen mellom avskrekking og samarbeid? Kva konsekvensar får endringar i USAs tryggingstenking for amerikansk engasjement i Arktis, og kva kan ein forvente seg av eit stadig mektigare Kina med interesser i Arktis?

Under dette seminaret vil ekspertar frå Noreg, Sverige og Danmark presentere si vurdering av desse spørsmåla, sett frå dei respektive hovudstadene sine.

Statssekretær i UD, Audun Halvorsen, innleier seminaret med ein presentasjon om korleis regjeringa ser på utviklingstrekka i den tryggingspolitiske situasjonen i Arktis. I tillegg vil seniorforskar ved NUPI, Njord Wegge, Henrik Breitenbauch, frå Center for Militære Studier ved Københavns Universitet og Magnus Petersson ved Institutt for forsvarsstudium gi synspunkta sine på situasjonen.

 

Seminaret er ein del av det UD-støtta prosjektet Noregs tryggingspolitiske rammer i ei ny tid.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal: