Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Tryggingspolitikk og stormaktsinteresser i Arktis

Noregs viktigaste utanrikspolitiske interesseområde er i nord. Arktis er likevel i endring. Korleis kan Noreg og andre nordiske land best bidra til å sikre fred og tryggleik i Arktis?
27 januar 2019
14:00 Europe/Oslo
Språk: Nordisk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Norden
 • Nordisk
 • Seminar
 • Digital

Korleis skal styresmaktene treffe den rette balansen mellom avskrekking og samarbeid? Kva konsekvensar får endringar i USAs tryggingstenking for amerikansk engasjement i Arktis, og kva kan ein forvente seg av eit stadig mektigare Kina med interesser i Arktis?

Under dette seminaret vil ekspertar frå Noreg, Sverige og Danmark presentere si vurdering av desse spørsmåla, sett frå dei respektive hovudstadene sine.

Statssekretær i UD, Audun Halvorsen, innleier seminaret med ein presentasjon om korleis regjeringa ser på utviklingstrekka i den tryggingspolitiske situasjonen i Arktis. I tillegg vil seniorforskar ved NUPI, Njord Wegge, Henrik Breitenbauch, frå Center for Militære Studier ved Københavns Universitet og Magnus Petersson ved Institutt for forsvarsstudium gi synspunkta sine på situasjonen.

 

Seminaret er ein del av det UD-støtta prosjektet Noregs tryggingspolitiske rammer i ei ny tid.

Arrangementet blir strøymt direkte på NUPIs YouTube-kanal:

Deltakere

Audun Halvorsen
statssekretær (H), Utenriksdepartementet
Njord Wegge
Tidligere ansatt
Henrik Breitenbauch
Senterleder, Center for Militære Studier, Københavns Universitet
Magnus Petersson
Professor og leder for Senter for transatlantiske studier og Senter for asiatiske sikkerhetsstudier, Institutt for forsvarsstudier

Relaterte prosjekter

Bildet viser flagg i NATO
Forskningsprosjekt
2017 - 2021 (Avsluttet)

Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid

Dette prosjektet vil se nærmere på Norges nærmeste allierte og partnere i en ny og mer usikker sikkerhetspolitisk verden....

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nord-Amerika
27 januar 2019
14:00 Europe/Oslo
Språk: Nordisk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Norden
 • Nordisk
 • Seminar
 • Digital