Hopp til innhold
NUPI skole

Arrangement

Moglegheiter og utfordringar for Estland og Noreg i Tryggingsrådet

Kva er moglegheitene og avgrensingane for bilateralt samarbeid mellom Noreg og Estland i Tryggingsrådet?
04 november 2020
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Webinar
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Engelsk
 • Seminar
 • Digital

Under dette webinaret diskuterer vi moglegheiter for norsk-estisk samarbeid innanfor ramma av FNs tryggingsråd. Noreg blir roterande medlem av Tryggingsrådet i 2021-2022, Estland har vore roterande medlem sidan 2020.

Gjekk du glipp av dette webinaret? Sjå det på YouTube-kanalen vår:

Webinaret er ein leveranse i prosjektet Multilateralisme under press: Noreg og Estland i FNs tryggingsråd, som undersøkjer moglegheiter for norsk-estisk samarbeid, bilateralt og innanfor ein breiare subregional (nordisk-baltisk) og regional (europeisk) ramme. Døme på aktuelle problemstillingar og relevante samarbeidsområde er klimaendringar, tryggingsutfordringar, cybertryggleik, stormaktsrivalisering og globale pandemiar.

Prosjektet er finansiert av EØS-midlane, og blir utført saman med EFPI – Estonian Foreign Policy Institute.

Webinaret blir sendt på plattforma Microsoft Teams Live Event, så hugs å registrere deg i toppen av sidan for tilsending av lenkje! Det vil ikkje bli sendt ut ein stadfestingse-post, men du vil få lenkja til webinaret seinast dagen før det startar.

Deltakere

Liis Lipre-Järma
Leder av Office of International Organisations and Human Rights
Andreas Løvold
Avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet
Kristi Raik
Direktør, EFPI
Niels Nagelhus Schia
Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi
04 november 2020
10:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
Webinar
Seminar

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Engelsk
 • Seminar
 • Digital