REGISTRER DEG HER

Ein gong var Sahel ein region som sjeldan blei omtalt i debattar om global tryggleik, men no har regionen blitt stadig meir aktuell då den konfronterer det internasjonale samfunnet med komplekse utfordringar knytt til klimavariabilitet, fattigdom, matuvisse, befolkningsforskyving, transnasjonal kriminalitet, omstridde statar og jihadistiske opprør. Sahel er faktisk ein politisk orden 'in the making', der utenomlovling styring påverkar konkurransen om politisk makt og fleire truslar utfordrar internasjonale interessentar.

Spesialnummeret inneheld følgjande artiklar:

Governance, Fragility and Insurgency in the Sahel: A Hybrid Political Order in the Making (Bøås & Strazzari)

The Fragility Dilemma in the Sahel (Osland & Erstad)

Counterinsurgency Practice in Niger and Nigeria (Berlingozzi & Stoddard)

The Great Illusion: Security Sector Reform in the Sahel (Venturi & Touré)

Al-Qaeda & Islamic State Clash in Central Mali (Baldaro & Diall)

The Dangers of Disconnection: Oscillations in Political Violence on Lake Chad (Iocchi)

Gold Mining in the Sahara- Sahel (Raineri)

Insurgent Appropriation of Grievances in Niger (Bøås, Cissé & Mahamane)