false = not relative url Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar | NUPI
Foto: NTB Scanpix

Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar (FRAGVENT)

2017 - 2021 (Avsluttet) Prosjektnummer: 22090-1
Forskningsprosjekt
Kva er den kombinerte effekten av sårbarhet, konflikt og klimaendringar i Mali og i Sahel-regionen sett under eitt?

Sårbare stater, konflikt og klimaendringar – slått saman – sett utvikling og styresett på prøve. Ingen stader er dette klarere enn i Sahel-regionen. Å forstå sårbarhet er difor naudsynt for å adressere ein av dei største utfordringane for utvikling og menneskeleg tryggheit i dag. FRAGVENT bidrar med viktig kunnskap for å adressere desse utfordringane.

Dette prosjektet undersøker korleis endringar og kollaps av det neopatrimonialet systemet av reglar og nettverk i Sahel har undergreve statlig autoritet, spesielt i utkantstrøk. Desse endringane har opna opp nytt rom der opprørarar ynskjer lokal integrasjon ved å etablere ulike former for valdeleg styre. Desse valdelege entreprenørane er væpna aktørar som har ein viss politisk agenda, og som sameksisterer med ulike former for inntektsskapande aktivitetar. Dei styrer ved bruk av makt og vald, men dei distribuerer også ressurser, skaper ein viss orden, og tilbyr beskyttelse for befolkninga under deira kontrol. Dette prosjektet undersøker kva former for autoritet som underbygger, fasiliterer og utvidare korleis valdelege entreprenørar utøver makt og korleis den lokale befolkninga tilpasser seg.

FRAGVENT vil produsere og kommunisere viktig kunnskap for nasjonale, regionale og internasjonale tiltak for å stabilisere Sahel; for humanitære- og utviklingsaktørar sine tiltak; og for dei større måla å førebygge negative konsekvenser av klimaendringar og migrasjon i Sahel. Den vil dytte forskningsagendaen på væpna aktørar og opprørsgrupper i Afrika; den politiske økonomien av internasjonale intervensjoner; og styresett og afrikansk statsdanning.

Feltarbeid vil bli utført i Libya, Mali, Mauritania og Niger.

FRAGVENT-temaet består hovudsakleg av forsker I Morten Bøås (projektleiar, NUPI), seniorforskar Kari Osland (NUPI), forskningsprofessor Francesco Strazzari (Sant’Anna School of Advanced Studies), forsker Luca Raineri (Sant’Anna) and forsker Abdoul Wahab Cissé (Alliance pour Refounder la Gouvernance en Afrique).

Program

Prosjektet er finanisert av Forskningsrådet gjennom NORGLOBAL-2.

Artikler

KRONIKK: Mali kan bli verre enn Afghanistan

September 7, 2021

Kabul falt – hva forteller det oss om det militære bidraget i Mali og Sahel? spør Morten Bøås.

KRONIKK: Norske soldater til Mali?

August 17, 2021

Militære styrker er et viktig virkemiddel for å presse islamistiske opprørere til forhandlingsbordet, skriver Morten Bøås.

News
Bildet viser et av kjøretøyene som ble ødelagt i et angrep i Aguelhok, åstedet for et dødelig angrep 20. januar i år hvor ti fredsbevarere ble drept.

Mali: Vestens nye Afghanistan?

February 11, 2019

Drap på sivile og angrep på FNs fredsbevarande styrker prega Mali i januar, skriv Bård Drange og Morten Bøås i Dagsavisen.

News

KRONIKK: Sahels sårbarhet og stormen som kommer

September 10, 2019

En storm brygger i Sahel. Klimaendringene, befolkningsvekst og vanstyre gjør regionen enda mer sårbar enn før.

News

Mørke skyer over Mali

April 8, 2019

Massakren i Mali i mars representerer bare det foreløpige bunnpunktet i en pågående voldsspiral mellom ulike etniske grupper, skriver NUPI-forskerne Natasja Rupesinghe og Morten Bøås i denne kronikken fra Klassekampen.

Publikasjoner

Publication : Academic article

Explaining violence in Tillaberi: insurgetn appropiration of local Grievances

2020
The Tillabéri region in Niger has quickly lapsed into a state of violence and come under the control of ‘violent entrepreneurs’ – that is, non-state armed ...
Publication : Academic article

The Fragility Dilemma and Divergent Security Complexes in the Sahel

2020
De sårbare og konfliktfylte statene i Sahel har de senere år opplevd en betydelig økning i internasjonal bistand og ekstern militær tilstedeværelse, inkludert ...
Publication : Academic article

Governance, fragility and insurgency in the Sahel: a hybrid order in the making

2020
For under et tiår siden ble Sahel ansett som et område uten særlig betydning for global sikkerhet. Dette har endret seg markant, ettersom Sahel konfronterer ...
Publication : Academic article

The Dangers of Disconnection: Oscillations in Political Violence on Lake Chad

2020
  • Alessio Iocchi
Narrations on fragility and resilience in the Sahel paint a picture about the region’s inherent ungovernability that lead to consider an endless state- ...
Publication : Popular scientific article

“Irregular” Migration and Divergent Understandings of Security in the Sahel

2020
Med utgangspunkt i EUs nye Pact on Migration and Asylum, lansert 23. september i år, ser Osland og Erstad nærmere på diskursen rundt migrasjon og voldelig ...
Publication : NUPI Working Paper

Islamic Insurgents in the MENA Region. Global Threat or Regional Menace?

2019
This working paper analyses a broad range of Islamic insurgents, spanning from the Sahel and North Africa to the Middle East, examining the threat that ...
Publication : Rapport

Chad’s Pivotal Role in the Regional Crisis

2020
An analysis of Chad's regime role in the context of the military and humanitarian crisis in the Lake Chad Basin
Publication

Mali's Religious Leaders and the 2018 Presidential Elections

2019
Mali is by constitution a secular state, but here as elsewhere in the Sahel the role of religious leaders is increasing both in the social and the political ...
Publication

To engage or not engage? Libyan Salafis and state institutions

2019
At the beginning of the recent escalation of hostilities in Libya in April 2019, one of the key questions posed was what role, if any, quietist Salafis ...
Publication : ARTIKKEL

The Joint Force of the G5 Sahel: An Appropriate Response to Combat Terrorism?

2018
The Joint Force of the Group of Five of the Sahel reflects the commitment of African states to cooperate to address common security challenges. Yet, little ...
Publication

Pathways to reconciliation in divided societies: Islamist groups in Lebanon and Mali

2017
Why do some population groups choose to turn away from the state and opt for violence, while other groups that may be equally frustrated with the state ...
Publication : ANTOLOGI

Africa's Insurgents: Navigating an Evolving Landscape

2017
Amid an array of shifting national, regional, and global forces, how have African insurgents managed to adapt and survive? And what differences and similarities ...

Prosjektleder

Temaer
Afrika  Midtøsten og Nord-Afrika  Konflikt  Migrasjon  Opprørsgrupper  Sårbare stater  Terrorisme og ekstremisme  Klima
Deltakere

Francesco Strazzari

Tidligere ansatt

Alessio Iocchi

Seniorforsker

Eksterne

Luca Raineri, Forsker, Sant'Anna School of Advanced Studies

Abdoul W. Cissé, Alliance pour Refounder la Gouvernance en Afrique

Arrangementer
ons. 2 des. 2020
Event
Time: 14:00 Europe/Oslo
Location: Microsoft Teams

WEBINAR: Lansering av spesialnummer av International Spectator

Vi har gleda av å bidra til lanseringa av eit spesialnummeret av "International Spectator": Governance, Fragility and Insurgency in the Sahel: A Hybrid Political Order in the Making. Gjesteredaktørar er Morten Bøås og Francesco Strazzari.

ons. 12 des. 2018
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Sårbare statar, konflikt og klimaendringar i Mali og Sahel

Sårbare statar, konflikt og klimaendringar set utvikling og styresett på prøve. Kva betyr dette for Mali og Sahelregionen?

tir. 9 jan. 2018
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Islamistiske opprørarar i MENA-regionen – ein global eller regional trussel?

Tre forskarar knytte til NUPI presenterer hovudfunna frå sin siste studie om opprørarar i Midtausten og Nord-Afrika.