Se hele seminaret her:

I alle land raser debatten om vaksiner mot Covid-19: hvem har fått, hvem skal få og har strategien vært god nok? Men debatten er oftest nasjonal, og tar ikke nok hensyn til at pandemien er global: Vaksine er et internasjonalt spørsmål og et felles problem – det hjelper bare et stykke på vei at vi selv blir friske.  På seminaret vil vi belyse det internasjonale spillet om vaksiner fra ulike synsvinkler:

Seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet Eirik Rødseth Bakka vil innlede om EUs rolle i utvikling, produksjon og fordeling av vaksiner mot Covid-19 og Norges samarbeid med EU på dette området. Som kjent får Norge tilgang til vaksiner via EU, med en kreativ praktisk løsning der Sverige videreselger til Norge. På seminaret vil Bakka innlede om erfaringer og problemstillinger i det europeiske samarbeidet om vaksiner mot Covid-19.

  • Tekniske utfordringer fører til at ikke alle vil motta en bekreftelsesmail etter påmelding. Du er allikevel registrert i våre systemer, og kan delta på arrangementet.

Seniorforsker på NUPI Arne Melchior vil, i forlengelsen av sin studie for koronakommisjonen nylig, innlede om handelspolitiske og økonomiske aspekter ved den globale fordelingen av vaksiner mot Covid-19.  Et viktig spørsmål er bruken av eksportrestriksjoner: Vil produsentlandene holde vaksinene for seg selv eller eksportere til andre land som trenger det? I Verdens handelsorganisasjon (WTO) raser også debatten om patentbeskyttelse – bør denne oppheves slik at alle land kan starte produksjon?

Etter innledningene vil det være en dialog der John-Arne Røttingen (ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet, tidligere direktør i Norges forskningsråd) også deltar. I dialogen vil Røttingen redegjøre for Norges arbeid med global fordeling av vaksine. Norge har gitt betydelige bidrag til den globale vaksinealliansen GAVI og COVAX, og fordelingen av vaksiner til fattige land startet i februar 2021. Men det er langt igjen til planene er oppfylt, og Røttingen vil belyse utfordringene og erfaringene. I tillegg vil det i dialogen også åpnes for spørsmål fra seminarpublikum.