Kampen for å påvirke hvordan internett skal fungere er godt i gang. Utbyggingen av 5G-nettverk har blitt en global dragkamp der land presser hverandre til å velge bort bestemte leverandører, og private selskaper i den digitale sektoren får stadig større økonomisk og politisk makt. Internasjonale aktører som FN og NATO strever med å finne sin plass i det nye landskapet. I FN pågår det en intens strid om hvilke internasjonale normer som skal gjelde i det digitale rom, og NATO har definert cyber som et eget domene på linje med land, luft og sjø.
Alt dette tilsier at digitalisering vil være med på å definere internasjonale konfliktlinjer i lang tid fremover. Men hvordan?

I den nye boken Digitalisering og internasjonal politikk (Universitetsforlaget) samler Håkon Bergsjø og Karsten Friis (seniorforsker, NUPI) ulike perspektiver fra ledende fagmiljøer på hvordan digitalisering påvirker internasjonal politikk og konfliktdynamikk.

NUPI og Universitetsforlaget inviterer til boklansering i andre etasje på Internasjonalen i Oslo (Youngstorget) fra 16.00 mandag 25. april.

Vi byr på forfriskninger ved ankomst, og det blir panelsamtale fra 16.00 - 17.00, med god tid til mingling etterpå.

Panelet består av redaktørene, samt forfatterne av følgende kapitler:

  • Erik Reichborn-Kjennerud: Krig i en verden av fremmed intelligens
  • Siri Strand: Strategisk kommunikasjon av cyberkapabiliteter
  • Leonora Onarheim Bergsjø: Digitalt kappløp – en verdikamp

Merk at dette arrangementet ikke blir strømmet.

Boken er redigert av Håkon Bergsjø og Karsten Friis. Øvrige bidragsytere er Leonora Bergsjø, Petter Bae Brandtzæg, Lars Gjesvik, Cecilie Hellestveit, Erik Kursetgjerde, Olav Lysne, Erik Reichborn-Kjennerud, Niels Nagelhus Schia, Siri Strand, og Bjørn Svenungsen.

Les intervju med redaktørene her.