Hopp til innhold
NUPI skole
080622-roadblock's-africa.png

Arrangement

Boksamtale: Vegsperringar og den politiske økonomien i valden

8. juni kjem Peer Schouten til NUPI for å presentere den nye boka si som gir eit unikt innblikk i rolla vegsperringar speler i konfliktutvikling og statsformasjon i Sentral-Afrika.
08 juni 2022
16:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Økonomisk vekst
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt

Konflikt og borgarkrig har prega Sentral-Afrika i tiåra etter politisk frigjering. Konfliktane har tradisjonelt blitt forstått som motivert, eller i det minste finansiert, gjennom utnyttinga av dei enorme førekomstane til regionen av viktige naturressursar. Peer Schouten presenterer eit radikalt alternativt til dette perspektivet. Gjennom omfattande kartlegging av bruken av vegsperringar av eit breitt spekter av stridande partar i Den demokratiske republikken Kongo, viser Schouten korleis finansieringa av opprørsgrupper ikkje let seg forklare igjennom utnyttinga av naturressursar åleine.

Ved å sjå på studiar av grupper som M23 i Nord-Kivu, har Schouten vist korleis opprørsgrupper bruker kontrollen over passasjepunkt i økonomien til å skattleggje alle som ønskjer å delta i den økonomiske aktiviteten, eller på andre måtar vere ein relevant aktør på bakken.

Ikkje berre utfordrar Schouten den tradisjonelle rolla som "konfliktmineral" og vegsperringar utgjer i Sentral-Afrika, men han framhevar også rolla lokale opprørsgrupper, offentlege tenestemenn, soldatar og andre aktørar med kontroll over vegsperringar, speler i den globale økonomien som relevante aktørar innan globale forsyningskjeder.

8. juni skal Peer Schouten presentere boka si Roadblock Politics: the Origins of Violence in Central Africa, etterfølgd av ein diskusjon moderert av Morten Bøås, forskar 1 ved NUPI og co-chair i Skattjakt-nettverket.

Biografiar

Peer Schouten er seniorforskar ved DIIS og knytte til forskar ved International Peace Information Service i Antwerpen. Hans forskingsinteresser inkluderer blant anna konfliktars politiske økonomi, med fokus på vegsperringar; rolla for verksemda i fred og konflikt; mineralutvinning og konfliktøkonomiar; konflikt og klimaendringar; og politikken for logistikk og infrastruktur. Han har lang forskingserfaring i Den demokratiske republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikken og Sør-Sudan. Han er tidlegare SSRC Conflict Research Fellow og ein Visiting Fellow ved Department of Geography & Center for African Studies, University of California, Berkeley. Peer er forfattaren av Roadblock Politics: the origins of violence in Central Africa.

Morten Bøås er forskar 1 ved NUPI. Han driv feltarbeid i Afrika og Midtausten. Bøås er forfattar av ei rekkje rapportar og artiklar, hans siste bøker inkluderer Africa's Insurgents: Navigating an Evolving Landscape (2017) og Doing Fieldwork in Areas of International Intervention: a Guide to Research in Closed and Violent Contexts (2020). Bøås har leidd fleire store internasjonale forskingsprosjekt, inkludert EU Horizon 2020-finansierte prosjekt EUNPACK (2016-19) og PREVEX (2020-22). I tillegg er Bøås prosjektleiar for FRAGTAX (2021-2024) og er med å leie Skattjakt-nettverket.

Dette arrangementet er organisert gjennom Skattjakt-nettverket og blir strøymt til NUPIs YouTube-kanal (digital deltaking krev ikkje registrering).

Hovedtaler

Peer Schouten
Seniorforsker, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
08 juni 2022
16:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Økonomisk vekst
 • Afrika
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt