Kva er dei viktigaste tryggingspolitiske spørsmåla og avvegingane i dei nordiske landa akkurat no? Kvar står debatten om forholdet til Russland, om det transatlantiske og europeiske samarbeidet, og om nordisk samarbeid? Kva for nokre ulike syn og argument finn vi i debatten?

Bli med oss frå klokka 10.00 når vi samlar nokre av dei klokaste hovuda til norden på dette temaet til ein panelsamtale.