Hopp til innhold
NUPI skole
210422-ukraina-nordiske-perspektiver.png

Arrangement

Europas tryggleik og krigen i Ukraina – nordiske perspektiv

21. april inviterer vi til spennande samtale på NUPI om korleis krigen i Ukraina påverkar oss her i Norden.
21 april 2022
12:00 Europe/Oslo
Språk: Nordisk
C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube
Seminar

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt
 • Nordisk

Kva er dei viktigaste tryggingspolitiske spørsmåla og avvegingane i dei nordiske landa akkurat no? Kvar står debatten om forholdet til Russland, om det transatlantiske og europeiske samarbeidet, og om nordisk samarbeid? Kva for nokre ulike syn og argument finn vi i debatten?

Bli med oss frå klokka 10.00 når vi samlar nokre av dei klokaste hovuda til norden på dette temaet til ein panelsamtale.

Nokre av spørsmåla vi skal innom er:

Korleis skal Norden og nordiske land ta omsyn til Russland?

Korleis kan Norden bidra inn i ein endra europeisk tryggingsarkitektur?

Kva med det transatlantiske forholdet og europeisk strategisk autonomi sett i lys av NATO og EUs strategiske planar?

Korleis skal tryggleik balanserast mot andre omsyn og behov som pandemi, grønt skifte, og migrasjon?

I panelet finn du:

Julie Wilhelmsen, seniorforskar, NUPI

Kristian Fischer, direktør, DIIS

Mikael Wigell, forskningdirektør, FIIA

Björn Fägersten, leiar for Europaprogrammet, UI

Møteleiar er Kristin M. Haugevik, seniorforskar, NUPI

Arrangementet blir halde i NUPIs lokale, og vil også bli strøymt direkte til YouTube

 

Deltakere

Julie Wilhelmsen
Forsker 1
Kristian Fischer
Direktør, DIIS
Mikael Wigell
Forskningsdirektør, FIIA
Björn Fägersten
seniorforsker og programsjef, Utrikespolitiska Institutet, Sverige
21 april 2022
12:00 Europe/Oslo
Språk: Nordisk
C.J. Hambrosplass 2 D / Livestream til Facebook og Youtube
Seminar

Temaer

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt
 • Nordisk