Hopp til innhold
NUPI skole
141022-Georgia-crossroads.png

Arrangement

Georgia ved eit vegskilje: Er Tbilisi i ferd med å miste det strategiske kompasset sitt?

Den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 har for alltid endra tryggleiken i Svartehavsregionen.
14 oktober 2022
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Europa
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt

Til liks med Ukraina og Moldova har Georgia lenge vore rekna som eit primært mål for Russlands sjølvhevdande politikk i det postsovjetiske området – og den georgiske regjeringa har i ei årrekkje jobba for å redusere spenningane i forholdet til Moskva.

Samtidig som forholdet mellom Tbilisi og dets vestlege partnarar er meir anstrengde enn på lenge, har det russiske angrepet på ukrainsk jord auka uvissa i Georgias utanriks-, tryggleiks- og innanrikspolitikk.

I dag, der Georgias nabolag har blitt stadig meir ustabilt, ser det ut til at Tbilisi er i ferd med å miste det strategiske kompasset sitt og dermed sjølve grunnlaget for utanrikspolitikken landa har ført. På dette GEOPATH-seminaret vil Kornely Kakachia og Ketevan Bolkvadze diskutere Georgias svekte motstandskraft mot russiske truslar, risikoen for frikopling frå «den assosierte trioen» (Georgia, Moldova og Ukraina) og andre geopolitiske utfordringar.

På seminaret vil vi også utforske den innanrikspolitiske dynamikken som akkurat no bidrar til å forverre spenningane mellom Tbilisi og dets vestlege partnarar. Partipolitisk polarisering og demokratiske tilbakeslag har forstyrra Georgias veg til europeisering. Vi vil diskutere moglege løysingar på desse utfordringane, så vel som moglegheitene for at EUs reform-tilrådingar blir implementerte.

Seminaret blir også strøymt til NUPIs YouTube-kanal. Digital deltaking krev ikkje påmelding.

Speakers

Kornely Kakachia
Professor, Tbilisi State University
Ketevan Bolkvadze
Førstelektor, Lund University

Relaterte prosjekter

Bildet viser hovedstaden i Georgia, Tbilisi
Forskningsprosjekt
2018 - 2022 (Avsluttet)

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH)

GEOPATH er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom NUPI og the Georgian Institute of Politics (GIP), som har som formål å fremme forskningssamarbeid gjennom å forske på sentrale spørsmål som relaterer t...

 • Russland og Eurasia
 • Styring
 • EU
 • Russland og Eurasia
 • Styring
 • EU
14 oktober 2022
09:00 Europe/Oslo
Språk: Engelsk
NUPI
Seminar

Temaer

 • Europa
 • Engelsk
 • Seminar
 • Fysisk og digitalt