Til liks med Ukraina og Moldova har Georgia lenge vore rekna som eit primært mål for Russlands sjølvhevdande politikk i det postsovjetiske området – og den georgiske regjeringa har i ei årrekkje jobba for å redusere spenningane i forholdet til Moskva.

Samtidig som forholdet mellom Tbilisi og dets vestlege partnarar er meir anstrengde enn på lenge, har det russiske angrepet på ukrainsk jord auka uvissa i Georgias utanriks-, tryggleiks- og innanrikspolitikk.

I dag, der Georgias nabolag har blitt stadig meir ustabilt, ser det ut til at Tbilisi er i ferd med å miste det strategiske kompasset sitt og dermed sjølve grunnlaget for utanrikspolitikken landa har ført. På dette GEOPATH-seminaret vil Kornely Kakachia og Ketevan Bolkvadze diskutere Georgias svekte motstandskraft mot russiske truslar, risikoen for frikopling frå «den assosierte trioen» (Georgia, Moldova og Ukraina) og andre geopolitiske utfordringar.

På seminaret vil vi også utforske den innanrikspolitiske dynamikken som akkurat no bidrar til å forverre spenningane mellom Tbilisi og dets vestlege partnarar. Partipolitisk polarisering og demokratiske tilbakeslag har forstyrra Georgias veg til europeisering. Vi vil diskutere moglege løysingar på desse utfordringane, så vel som moglegheitene for at EUs reform-tilrådingar blir implementerte.

Seminaret blir også strøymt til NUPIs YouTube-kanal. Digital deltaking krev ikkje påmelding.