Bildet viser hovedstaden i Georgia, Tbilisi
Foto: Alexxx Malev/Creative Commons/CC BY-SA 2.0

Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH)

2018 - 2022 (Avsluttet) Prosjektnummer: 287815
Forskningsprosjekt
GEOPATH er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom NUPI og the Georgian Institute of Politics (GIP), som har som formål å fremme forskningssamarbeid gjennom å forske på sentrale spørsmål som relaterer til Georgias strategiske utvikling vis-à-vis EU og Russland.

Forskningsprosjektets to overordnede mål er

1) å fremme og styrke det georgiske forskningsmiljøet gjennom et integrert forskningsprosjekt mellom norske og georgiske forskere

2) å videreføre kunnskap gjennom veiledning av doktorgradsstudenter og juniorforskere i Georgia. 

Samarbeidsprosjektet vil forske på Georgias strategiske posisjonering i regionen og hvordan de fire hovedaktørene - Georgia, utbryterrepublikken Abkhasia, EU og Russland - oppfatter seg selv og hverandres plass i Georgias strategiske utvikling.

The Georgian Institute of Politics (GIP) er et ideelt, uavhengig forskningsinstitutt som ble grunnlagt i 2011. GIP har som formål å fremme godt styresett og demokratiske verdier i Georgia, og er et av landets ledende forskningsmiljø med bred internasjonal annerkjennelse.

Program

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, NORRUSS PLUSS

Publikasjoner

Publication : Academic article
european_journal of international security.jpg

Identification and physical disconnect in Russian foreign policy: Georgia as a Western proxy once again?

2022
Russlands offisielle omtale av Georgia summerer seg til en farlig sikkerhetisering av denne lille naboen i sør. Ikke fordi Kreml er så oppmerksom på Georgia, ...
Publication : Academic article

Navigating de facto statehood: trade, trust, and agency in Abkhazia's external economic relations

2020
Hvilke muligheter har ikke-anerkjente stater for å utvikle økonomiske relasjoner med omverdenen, og hvilke kompromisser må de inngå for å kunne lykkes? ...
Publication
Screenshot2021-08-16at14.50.06_large.png

Georgia’s Europeanization challenged from within: Domestic foreign policy discourses and increasing polarization

2021
Georgias utenrikspolitikk, spesielt implementeringen av internasjonale avtaler, kan best forstås i kontekst av en innenlandsk strid mellom ulike utenrikspolitiske ...
Publication : Rapport

Trade and trust: the role of trade in de facto state conflict transformation

2021
De factostater - ikke anerkjente enheter som løsriver seg og som karrer seg til et levebrød i utkanten av det internasjonale systemet - er ofte sterkt ...
Publication : Populærvitenskapelig artikkel
Screen-Shot-2021-12-12-at-3.57.38-PM-220x242_large.png

Trade, Trust, and De Facto State Conflicts: Abkhazia’s International Economic Engagement

2021
Fremmer handel virkelig tillit? I konfliktherjede regioner kan utviklingen av handelsforbindelser bidra til å endre konflikter eller til og med legge ...
Publication : Policy brief

Russia’s view of Georgia: a NATO proxy yet again?

2020
Etter Ukraina-krisen, og til tross for en angivelig mer pragmatisk holdning til Russland fra Georgias regjering, fremstiller offisielle uttalelser fra ...

Prosjektleder

Temaer
Styring  Russland og Eurasia  EU
Deltakere

Julie Wilhelmsen

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

 

Tamta Gelashvili

Forskningsassistent (deltid)

 

Eksterne

Eksterne deltakere:

Kornely Kakachia, Georgian Institute of Politics
Levan Kakhishvili, Georgian Institute of Politics
Salome Minesashvili, Georgian Institute of Politics
Nino Kemoklidze, University of Chichester
Ketevan Bolkvadze, Lunds universitet
Pål Kolstø, Universitetet i Oslo, Institutt for litteratur, områdestudier og
europeiske språk

GEOPATH-publikasjoner fra våre eksterne partnere:

Artikler:

Bandwagoning by stealth? Explaining Georgia’s Appeasement Policy on Russia, European Security. Article by Bidzina Lebanidze and Kornely Kakachia, January 2023.

The Mighty West, Two Empires, and the Lost Glory of Caucasus: Foreign Policy Visions in President Zviad Gamsakhurdia’s Rhetoric, Journal of Young Researchers. Article by Tornike Zurabashvili, Tbilisi State University, October 2021.

Towards a two-dimensional analytical framework for understanding Georgian foreign policy: how party competition informs foreign policy analysisPost-Soviet Affairs. Article by Levan Kakhishvili, Georgian Institute of Politics, January 2021

Europe in Georgia’s Identity Discourse: Contestation and the Impact of External DevelopmentsCommunist and Post-Communist Studies. Article by Salome Minesashvili, Georgian Institute of Politics, June 2021.

Sons of the Soil or Servants of the Empire? Profiling the Guardians of Separatism in Abkhazia and South Ossetia. Problems of Post-Communism. Article by Christopher Berglund and Ketevan Bolkvadze, Malmö University and Lund University, August 2022.

Policy briefs and policy memos:

Georgian party political discourse on foreign policy non-alignment: How has the meaning changed since 1992? Policy memo by Levan Kakhishvili, Georgian Institute of Politics, October 2020

Should Georgia Apply for EU Membership in 2024? Expert comment #15, Georgian Institute of Politics, February 2021

Governmental Entities of Abkhazia and the Former Autonomous District of South Ossetia in Tbilisi: Power and Legitimacy in Exile, working paper by Tornike Zurabashvili, Georgian Institute of Politics, March 2021

Protecting National Interests or Abandoning Strategic Partners? The Georgian Government’s Position on Russia’s Invasion of Ukraine, Policy memo by Levan Kakhishvili, Georgian Institute of Politics, March 2022

Creeping Finlandization or Prudent Foreign Policy? Georgia’s Strategic Challenges amid the Ukrainian Crisis, Kornely Kakachia and Shota Kakabadze, Georgian Institute of Politics, April 2022

Georgia, Moldova, Ukraine - the case for granting EU candidacy, Kornely Kakachia and Bidzina Lebanidze, Georgian Institute of Politics, May 2022

Rule of Law as Political Insurance: why pro-European reforms are in the GD’s best interest, Perspective by Ketevan Bolkvadze, Lund University, Juli 2022.

GEOPATH events:

How to get published? – Two-day master class for PhD students and junior researchers. NUPI og Georgian Institute of Politics, 7-8 Oktober 2020.

How to get published? – Two-day master class for PhD students and early career researchers. NUPI og Georgian Institute of Politics, 29-30 Mars 2021.

How to get published? – Master class for PhD students and early career researchers. NUPI og Georgian Institute of Politics, 2 April 2022.

GEOPATH events from our external partners: 

Virtual Round Table Discussion: Georgia's EU Membership Ambitions: Expectations and Challenges. Georgian Institute of Politics, 25 February 2021, 18:00.

Seminar: Creeping Finlandization or Protecting National Interests? Georgia’s Strategic Dilemmas Amid Ukrainian Crisis. Georgian Institute of Politics, 1 April 2022.

Arrangementer
fre. 14 okt. 2022
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Georgia ved eit vegskilje: Er Tbilisi i ferd med å miste det strategiske kompasset sitt?

Den russiske invasjonen av Ukraina i februar 2022 har for alltid endra tryggleiken i Svartehavsregionen.

ons. 14 okt. 2020
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

Georgias utanrikspolitiske orientering etter valet

Georgia ønskjer tettare integrering i vestlege institusjonar og er samtidig Russlands nabo. Korleis påverkar det utanrikspolitiske vegvalet i dette landet?

søn. 11 okt. 2020
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: Webinar

Europeiseringa av Georgia og EUs austlege partnarskap: interne og eksterne aktørars tilnærming

Korleis ser georgiarane sjølv, Russland og resten av Europa på Georgias ønske om å utvikle tettare band med EU og NATO?

tir. 14 mai 2019
Event
Time: 13:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Etterforskinga av Russland og Georgia etter krigen i 2008

Kva er konsekvensane av Den etterforskinga til internasjonale straffedomstolen av Russland og Georgia?