REGISTRER DEG HER!

På grunn av krigen i Ukraina må EU og NATO nå arbeide tettere sammen. Samtidig har hver av disse aktørene sagt at de må forberede seg på en tid med mer strategisk konkurranse. Hva vil dette bety i praksis for EU-NATO-samarbeidet på områder som kapasitetsutvikling og ny og banebrytende teknologi?

Daniel Fiott skal på dette seminaret gi en gjennomgang av EU-NATO-forholdet i dag og hvilke hovedutfordringer de står overfor. Han skal sammenligne det EU og NATO har lagt frem i sine siste strategidokumenter, som er EUs strategiske kompass og NATOs strategiske konsept. Fiott kommer også til å legge frem noen av følgene som kan komme av strategisk konkurranse i EU-NATO-samarbeidet innen kapasitetsutvikling og teknologier. I tillegg skal han se på implikasjoner for tredjeland som Norge.

Arrangementet er en del av seminarserien Norge og EU mot 2030, og ledes av Forsker 1 på NUPI Pernille Rieker.

Seminaret strømmes også til NUPIs YouTube-kanal,  (digital deltakelse krever ikke påmelding).