REGISTRER DEG HER!

Russlands fullskala invasjon av Ukraina 24. februar 2022 har skapt klarere sikkerhetspolitiske skiller i Europa og ført til økt bevissthet om forsvar og beredskap, også i Norge. Hvilken effekt har invasjonen hatt på folks meninger om EU og NATO?

På dette seminaret skal Endre Tvinnereim snakke om hvordan han har brukt paneldata fra Norsk medborgerpanel (NMP) for å undersøke hva de nordmenn mener om internasjonalt samarbeid før og etter 24. februar 2022. Surveyspørsmålene handler om NATO-nærvær i Øst-Europa, norsk NATO-medlemskap og norsk EU-medlemskap. Det er til dels store endringer i opinionen, og Tvinnereim vil diskutere hvilke befolkningssegmenter som viser mest og minst endring, for eksempel med henvisning til alder, utdanning, region og partipreferanse. Han vil også diskutere muligheter for videre forskning på demokratisk utforming av utenrikspolitikk.

Endre Tvinnereim er førsteamanuensis ved Institutt for politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen og Forsker I ved NORCE Norwegian Research Center. Han spesialiserer seg på opinionsforskning og koordinerer Klima- og miljøgruppen ved Norsk Medborgerpanel, som er en del av Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) ved UiB. Tvinnereim har Ph. D. i statsvitenskap fra Harvard University og mellomfag i russisk fra UiB.

Dette seminaret er en del av serien Norge og EU mot 2023, og holdes på NUPI fra 09.00 til 10.30. Om du ønsker å følge oss digitalt, kan du gjøre det på vår YouTube-kanal (ingen registrering nødvendig), eller se den her: