Hopp til innhold
NUPI skole

Arktis

Spørsmål knyttet til utnyttelsen av naturressurser i nord, særlig energi og fisk, dominerer NUPIs forskning på Arktis.

I tillegg står sikkerhetspolitikk sentralt. For Norge er forholdet til Russland en toneangivende faktor i Nord. Økt interesse for Arktis og naturressursene der fra andre deler av verden er også viktig. Klimaendringenes påvirkning på Arktis utgjør også kjernespørsmål for NUPIs forskning. Klimaendringene påvirker og endrer forholdene i regionen, og muligheten for skipsfart langs den nordøstlige ruten til Asia er et eksempel på dette.
Senter

Senter for energiforskning

 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • Climate
 • Energy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • Climate
 • Energy
Senter

Senter for energiforskning

 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • Climate
 • Energy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • Climate
 • Energy
Hvor hender det?
Merksemda om Nordområda har blitt meir intens etter 2005, det året nordområdepolitikk blei eit eige politikkområde i norsk utanrikspolitikk.
 • The Arctic
Hvor hender det?
Merksemda om Nordområda har blitt meir intens etter 2005, det året nordområdepolitikk blei eit eige politikkområde i norsk utanrikspolitikk.
 • The Arctic
Forskningsprogram
2007 - 2013 (Avsluttet)

Russian and Caspian Energy Developments (RUSSCASP)

RUSSCASP har som mål å undersøke drivkrefter i russisk og kaspisk energieksport, energiutvikling i nordområdene og den potensielle rolle utenlandske energibedrifter vil kunne få i denne regionen....

 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • Energy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • Energy
Hvor hender det?
Samme høst som den ble valgt, erklærte Stoltenberg-regjeringen nordområdene som førsteprioritet i norsk utenrikspolitikk.
 • Security policy
 • The Arctic
 • Climate
Hvor hender det?
Samme høst som den ble valgt, erklærte Stoltenberg-regjeringen nordområdene som førsteprioritet i norsk utenrikspolitikk.
 • Security policy
 • The Arctic
 • Climate
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Megaton nuclear underground tests and catastrophic events on Novaya Zemlya : A satellite study

During the first NUPI study of the Novaya Zemlya underground nuclear test site in 1991–92, much information was generated. This relates both to facilities and testing activities. One of the most important discoveries made was the enormous catastrophic rockslide caused by an underground test. In recent years, new information has become available also from Russian sources. Declassified US satellite imagery made it possible for NUPI to study in more detail the effects of the powerful underground nuclear tests on Novaya Zemlya. This report contains the most pivotal discoveries and findings during the three years of studying this arctic test site.

 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
Hvor hender det?
Norge forvalter store naturessurser i nord. Nordområdepolitikken må ta hensyn til bærekraftig utvikling, klimaendringer og konkurrerende lands interesser.
 • Defence
 • Foreign policy
 • The Arctic
Hvor hender det?
Norge forvalter store naturessurser i nord. Nordområdepolitikken må ta hensyn til bærekraftig utvikling, klimaendringer og konkurrerende lands interesser.
 • Defence
 • Foreign policy
 • The Arctic
161 - 170 av 170 oppføringer