Hopp til innhold
NUPI skole

Regioner

Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Russiskspråklige i Estland: En minoritet uten agens

Denne artikkelen utforsker forholdene til den russisk-språklige minoriteten i Estland, og hvordan utviklingen av disse forholdene er et produkt av et samspill mellom den nasjonaliserende staten, den russisk-språklige minoriteten, minoritetens «hjemland» og det internasjonale samfunnet; et rammeverk som har blitt kalt et kvadratisk samspill («quadratic nexus») av David J. Smith, og som er en videreføring av teoriene til Rogers Brubaker. Denne artikkelen fremlegger en oppdatert empirisk analyse av påvirkningen til den kvadratiske dynamikken på estiske minoritetsforhold, da Russlands fullskalainvasjon av Ukrainia i 2022 har forskjøvet maktbalansen mellom aktørene i Smiths samspill. Resultatet av denne omveltningen er at forholdene til den russisk-språklige minoriteten i all hovedsak er bestemt av den nasjonaliserende staten, under innflytelse av russisk aggresjon. Den russiske føderasjonen har gjort beskyttelsen av minoritetsrettigheter i Estland stadig vanskeligere ved å presse den estiske politiske eliten til å innta en stadig mer konservativ holdning i nasjonalitetspolitikk som en respons til den oppfattede trusselen fra deres nabo i øst, i tillegg til å forsterke det internasjonale samfunnets likegyldighet til minoritetsrettigheter i Estland. Dette, kombinert med de sosioøkonomiske forholdene til den russisk-språklige minoriteten, har ledet til at den står igjen nærmest maktesløs.

 • Europa
 • Russland og Eurasia
Screenshot 2024-02-23 at 14.45.48.png
 • Europa
 • Russland og Eurasia
Publikasjoner
Publikasjoner
Policy brief

Deterrence and (Re)assurance in the High North – Finland and Norway Compared

- Finland og Norge er begge nabostater til Russland og har lignende avskrekkings- og forsvarsstrategier. - Finlands geopolitiske posisjon som en nabostat er hovedsakelig definert av den lange landegrensen til Russland, og Norge er i større grad en maritim nabostat. - Norge grenser til det russiske militærkomplekset i nord, og har en mer beskyttet strategisk dybde lengre sør som er viktige bakområder for støtte til militære operasjoner i hele den nordiske regionen. - Geografi er en faktor som påvirker Norge og Finlands forskjellige tilnærminger til utenlandsk militær aktivitet nær grensen til Russland. I tillegg er nærhet til russiske kjernefysiske styrker og testområder viktige faktorer.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Konflikt
Screenshot 2024-02-23 at 10.49.27.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Konflikt
Building peace through a sustainable environment
Podkast

Building peace through a sustainable environment

Hvorfor bør vi koble miljø sammen med fred og konflikt? Er det muligheter for samarbeid om klima og miljøspørsmål i en verden med økt geopolitisk...

 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Nation-building
 • Climate
 • International organizations
 • United Nations
 • AU
 • Africa
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Migration
 • Nation-building
 • Climate
 • International organizations
 • United Nations
 • AU
The next migration crisis: Is the EU better prepared?
Podkast

The next migration crisis: Is the EU better prepared?

I denne podcasten ser vi nærmere på hvordan EU kommer til å takle den nye migrasjonskrisen. En ny bølge av massemigrasjon til Europa kan være på v...

 • Europe
 • Migration
 • Governance
 • Europe
 • Migration
 • Governance
Abkhazia between Russia and the outside world
Podkast

Abkhazia between Russia and the outside world

Ikke-anerkjente stater har lenge vært understuderte 'blank spots', oversett i akademisk litteratur og på kart. Likevel spiller de kritiske og omst...

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • Fragile states
 • Governance
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Conflict
 • Fragile states
 • Governance
Putin’s potential headache: The anti-mobilization protests in North Caucasus
Podkast

Putin’s potential headache: The anti-mobilization protests in North Caucasus

Etter Vladimir Putins erklæring for delvis mobilisering av krigen i Ukraina i September har folk, og spesielt kvinner, gått ut i gatene i flere av...

 • Russia and Eurasia
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Russia and Eurasia
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
Rethinking radicalisation and resilience in Mali and the Sahel
Podkast

Rethinking radicalisation and resilience in Mali and the Sahel

Hvordan ser motstandsdyktighet mot radikalisering og voldelig ekstremisme ut i Mali og Sahel? Og hva driver spredningen av ekstremisme? I denne ep...

 • Defence
 • Terrorism and extremism
 • Africa
 • Defence
 • Terrorism and extremism
 • Africa
Russian youth, war, and independent journalists in exile
Podkast

Russian youth, war, and independent journalists in exile

Det russiske digitale magasinet DOXA er årets vinner av Norwegain Student Peace Prize. Komitéen fremhever deres arbeid i avdekking av korrupson og...

 • Russia and Eurasia
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Human rights
 • Russia and Eurasia
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Human rights
Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic
Podkast

Security realities of freezing politics and thawing landscapes in the Arctic

Russlands re-invasjon i Ukraina i 2022 har hatt umiddelbare og gjenværende effekter for arktisk sikkerhet og samarbeid i styring på både regionale...

 • Security policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
 • Security policy
 • Russia and Eurasia
 • The Arctic
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
John Karlsrud, Malte Brosig

How Ad Hoc Coalitions Deinstitutionalize International Institutions

Etter hvert som ad hoc-koalisjoner (AHC-er) sprer seg, spesielt på det afrikanske kontinentet, utkrystalliserer to spørsmål seg. Hvilke konsekvenser får de for det eksisterende institusjonelle sikkerhetslandskapet? Og hvordan kan trenden med AHC-er som opererer ved siden av, i stedet for inne i, regionale organisasjoner fanges opp og utforskes konseptuelt? For å svare på disse spørsmålene undersøker denne artikkelen innsatsgruppen "Multinational Joint Task Force" (MNJTF) som kjemper mot Boko Haram og dens skiftende forhold til Den afrikanske union (AU). Gjennom en casestudie, og en gjennomgang av politikk og akademisk litteratur, lanserer artikkelen begrepet deinstitusjonalisering og hvordan dette kan karakteriseres. Forfatterne identifiserer tre trekk ved deinstitusjonalisering: AHC-er kan omgå standardprosedyrer for beslutningsprosesser, de kan redusere etablerte institusjonelle normer, og de kan flytte ressurser til andre områder. Artikkelen tar også for seg hvordan AHC-ene bidrar til å endre praksis for finansiering av internasjonale freds- og sikkerhetsoperasjoner, med en undersøkelse av EU og FNs retningslinjer og praksis. Oppsummert peker artikkelen på prosessene med avinstitusjonalisering, og den identifiserer tre former for begrunnelser for denne prosessen: mangel på problemløsningskapasitet, begrenset tilpasningsevne og gjensindig avhengighet.

 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Nasjonsbygging
 • Opprørsgrupper
 • FN
 • AU
International_Affairs_87(5).jpg
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Migrasjon
 • Nasjonsbygging
 • Opprørsgrupper
 • FN
 • AU
21 - 30 av 2917 oppføringer