Hopp til innhold
NUPI skole

Norden

Landene i Norden er blant de mest velstående i verden, og representerer en politisk stabil og velfungerende del av et Europa i endring.

Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk står sentralt i NUPIs forskning om Norden. Sentrale spørsmål er hvordan de nordiske landenes ulike alliansepolitikk påvirker evnen til nordisk samarbeid i praksis, og hvilke muligheter for internasjonalt gjennomslag Norden kan ha som utenrikspolitisk blokk.
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

–Han var en kjær medarbeider

Arne Olav Brundtland er død. Han var en sentral person i oppbyggingen av NUPI.
 • Sikkerhetspolitikk
 • Norden
Foto: NTB
Publikasjoner
Publikasjoner

Innledning. Norden og kunnskapssamarbeid med autoritære og ikke-allierte stater: betinget åpenhet med skjerpede krav til beskyttelse

Betingelsene for internasjonal kunnskapsproduksjon og internasjonalt kunnskapssamarbeid er i endring. Det som lenge har vært et samfunnsområde preget av særlig liberale og åpne praksiser, er nå gjenstand for skjerpet oppmerksomhet om beskyttelse av nasjonal sikkerhet og akademisk frihet. Utvikling relatert til Kina spesielt, men også Russland og andre autoritære stater med kunnskapsrelaterte ambisjoner, har fått varsellampene til å blinke i mange liberale demokratier. Det gjelder også i Norden. I dette fokusnummeret studerer vi hvordan og hvorfor strengere og mer restriktive betingelser knyttet til internasjonalt kunnskapssamarbeid vokser frem i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi er opptatt av å problematisere og forklare hva som skjer når sterkere sikkerhets- og beskyttelseshensyn møter liberale normer som akademisk frihet.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
 • Sikkerhetspolitikk
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Norden
Publikasjoner
Publikasjoner
Research paper

All Quiet on the Northern Front? Russian Media Coverage of Russia-China Arctic Cooperation

Dette forskningsnotatet undersøker dekningen av Kinas interesser og aktiviteter i Russlands arktiske områder i myndighetenes offisielle avis, Rossiiskaya gazeta. Notatet diskuterer hvordan avisens dekning kan bidra til mer kunnskap om Russlands tilnærming til Kina i Arktis.

 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Norden
Skjermbilde 2024-05-14 kl. 16.06.40.png
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Norden
Hvor hender det?
Norge har i mer enn 75 år prøvd å «berolige» vår nabo Russland. Hva betyr det? Og virker det?
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Conflict
Gine Rønne Bolling
Forskere

Gine Rønne Bolling

Vitenskapelig assistent

Gine R. Bolling jobber som vitenskapelig assistent i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Hun har en mastergrad i Politics of Conflict, Ri...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • The EU
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • The EU
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Slik vil Ukraina-krigen påverke norsk energi

Noreg bør få på plass ein energipolitikk som gjer det grøne skiftet mindre smertefullt. Men samtidig som Ukraina-krigen har sett fart i EUs fornybarambisjonar, kan han også ha kjøpt Noreg meir tid til å tilpasse seg, ifølgje ny NUPI-rapport.
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Norden
 • Konflikt
 • Klima
 • Energi
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner

Heimevernet og forsvaret av Norge: Skjerpet trusselbilde, uforløst potensial

I forsvaret av Norge er Heimevernet (HV) en vital del av grunnmuren. Styrken er Forsvarets største, geografisk mest spredte, og har samtidig ansvaret for det bredeste spekteret av oppgaver – i fred, krise og væpnet konflikt. HV leverer mye effekt – og har et uutnyttet potensial til å levere enda mer – for en relativt sett billig penge. Likevel har styrkens andel av Forsvarssektorens samlede driftsbudsjett falt, fra 3,8 % i 2015, til 3,1 % i budsjettet for 2024 – en mulig indikasjon på at styrken ikke er høyt prioritert når det norske forsvarsbudsjettet økes. Dette forskningsnotatet gir en kort beskrivelse HVs ansvar og oppgaver, og peker på utviklingstrekk som vil kunne påvirke disse i nær fremtid. Notatet illustrerer gapet mellom oppgavene, de vedtatte ambisjonene om videreutvikling, og ressursene som blir stilt til rådighet. I forlengelsen av dette svekkes hele samfunnets motstandsdyktighet i en tid hvor usikkerheten er større enn på lenge. Rapporten peker på fire konkrete tiltak som ved hjelp av en relativt moderat budsjettøkning vil kunne utnytte det latente utviklingspotensialet i HV-strukturen og gi betydelig og umiddelbar effekt på Forsvarets samlede evne til å levere beredskap og sikkerhet overalt, alltid – i fred, krise og i krig.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
Screenshot 2024-03-08 at 09.33.59.png
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Europa
 • Norden
willian-justen-de-vasconcellos-LzwNq8DVQzs-unsplash[1034].jpg
Forskningsprosjekt
2024 - 2027 (Pågående)

Politics and Security in the Arctic (POPSARC)

POPSARC tar utgangspunkt i to overordnede spørsmål. For det første, hva kjennetegner vestlige alliertes tilnærminger til sikkerhet i Arktis de senere årene? For det andre, hva kjennetegner samspillet ...

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Governance
 • International organizations
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

The defence of northern Europe: new opportunities, significant challenges

With Finland and Sweden joining NATO, the Nordics will be united for the first time in a military alliance encompassing not only northern Europe but also the broader transatlantic region. It will eventually fortify northern European security, but several obstacles must be overcome first. NATO has done a formidable job since 2014 in updating its defence plans, cumulating in the Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA) family of plans approved in Vilnius 2023. Now Finland and Sweden need to be incorporated into these plans. A more challenging task is to implement NATO's New Force Model which is tremendously ambitious. Finland and Sweden's contributions will be important, but new investments must be made. NATO's Command Structure is yet to be fully reformed and fitted to the DDA. Joint Force Command Norfolk must urgently be staffed, without undue politicization in NATO. Nordic defence buildup can draw on regional cooperation in particular in five areas: in strengthening the area's command design through functional double-hatted headquarters; developing close air power cooperation through e.g. a Combined Joint Air Operations Centre; strengthening total defence cooperation across borders and expanding logistical infrastructure; establishing joint intelligence task forces; and joint training and exercises. The contributions of the United States and United Kingdom are indispensable when it comes to upholding the alliance's guarantee in northern Europe. The recent signing of Defense Cooperation Agreements between the US and the Nordics reinforces this—together with an increased presence of air and naval assets in the region. The same applies to the UK and the Joint Expeditionary Force which now has shifted its focus towards northern Europe. This engagement is a crucial addition to Nordic and NATO plans and activities in a period when growth in Nordic defence structures is occurring at a relatively slow pace. Only after the weaknesses and hurdles are addressed will the deterrence and defence of the region attain a fully credible level.

 • Forsvar
 • NATO
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Norden
Screenshot 2024-02-29 at 10.44.44.png
 • Forsvar
 • NATO
 • Europa
 • Nord-Amerika
 • Norden
Hvor hender det?
Mange i Norge tenker på Den europeiske union (EU) som et fellesskap for økonomi og handel, men unionen bidrar i økende grad også til sikkerheten i Europa.
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Nordic countries
 • Conflict
 • The EU
1 - 10 av 239 oppføringer