Hopp til innhold
NUPI skole

Europa

Europa er i endring. Økonomiske krisetider, konflikter i regionens grenseområder, krig i Ukraina, og forskyvning av makt på den globale politiske arenaen preger verdensdelen.

EU dominerer som tema for NUPIs forskning om Europa. Økt samarbeid og utvikling av felles institusjoner i Europa, EUs utenriks- og forsvarspolitikk, NATOs rolle i Europa og EUs politikk overfor nabostater og tilgrensende regioner er viktige temaer. I tillegg står spørsmål om energiproduksjon i Europa og europeisk energisikkerhet sentralt. Europas særstilling i norsk utenrikspolitikk og verdensdelens rolle i den globale geopolitikken er også prioriterte områder for NUPI.
Leonard Seabrooke
Forskere

Leonard Seabrooke

Forsker 1

Leonard Seabrooke er professor i internasjonal politisk økonomi og økonomisk sosiologi ved Institutt for organisasjon ved Copenhagen Business Scho...

 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Europe
 • Asia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Pandemics
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Comparative methods
 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Europe
 • Asia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Pandemics
 • Climate
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Comparative methods
Forskningsprosjekt
2022 - 2025 (Pågående)

Arctic Pressures (ArcPres)

 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Oceans
 • International organizations
 • Security policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • North America
 • The Nordic countries
 • Climate
 • Oceans
 • International organizations
Arrangement
08:30 - 12:30
Sentralen
Engelsk og norsk
Russkonf23_hovedplakat ny copy.jpg
Arrangement
08:30 - 12:30
Sentralen
Engelsk og norsk
14. nov. 2023
Arrangement
08:30 - 12:30
Sentralen
Engelsk og norsk

Russlandskonferansen 2023: Russland og Vesten – en ny virkelighet

Bli med når vi 14. november sparker i gang Russlandskonferansen 2023!

Media
Media
Foredrag

Brexit, "globale Storbritannia" og Norge

Innledning for vennskapsgruppen for Storbritannia

 • Europa
 • EU
 • Europa
 • EU
Media
Media
Media

Rishi Sunak overtar som britisk statsminister

Rishi Sunak overtar som statsminister etter Liz Truss.

 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Besøk fra Kina for å diskutere forholdet til Europa

Internasjonal politikk preges av mange konflikter og hektisk møtevirksomhet. Norske og kinesiske forskere møttes på NUPI for en statusoppdatering.
 • Globalisering
 • Europa
 • Asia
CASS2.png
Publikasjoner
Publikasjoner
Research paper

Criticism of the UK’s Rwanda Policy Misrepresents African Agency

While much of the controversy around the UK–Rwanda partnership is understandable, African perspectives are too often missing from the debate.

 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Afrika
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Afrika
Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

45 millioner til NUPI-ledet forskningssenter for geopolitikk

Senteret skal styrke kunnskapen om internasjonale maktforhold og stormaktenes posisjoner – og hvordan dette påvirker Norges interesser og politikk.
 • Forsvar og sikkerhet
 • Sikkerhetspolitikk
 • Global økonomi
 • Globalisering
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Global styring
 • Styring
Aktuelt
Analyse
Aktuelt
Analyse

KRONIKK: Statlig eierskap tar lite hensyn til internasjonal uro

Økt risiko og mer usikkerhet i verden må få konsekvenser for statens eierskapspolitikk.
 • Global økonomi
 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Handel
 • Internasjonale investeringer
 • Europa
 • Naturressurser og klima
 • Klima
 • Energi
 • Global styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Daniel Fiott

Cooperation in an Era of Strategic CompetitionEU-NATO Relations in the Context of War and Rivalry

Denne Policy Brief-en ser på det voksende forholdet og samarbeidet mellom EU og NATO. Den er skrevet i kontekst av en retur mot krig i Europa, og økende strategisk rivalisering mellom USA og Kina. Europeere har lenge ønsket å ta mer ansvar for sitt eget forsvar, og det er nå en mulighet til å bygge disse relasjonene.

 • Forsvar
 • NATO
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
Screenshot 2023-05-26 at 08.10.27.png
 • Forsvar
 • NATO
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • EU
61 - 70 av 897 oppføringer