Hopp til innhold
NUPI skole
RE-ENGAGE_forsidebilde.png

Re-Engaging with Neighbours in a State of War and Geopolitical Tensions

RE-ENGAGEs skal hjelpe EU med å styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken. Dette vil styrke unionens geopolitiske innflytelse og gi den bedre verktøy for å fremme demokrati i sine nabostater.

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • Regional integrasjon
 • Utenrikspolitikk
 • Europa
 • Nasjonsbygging
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • Komparativ metode

Arrangementer

Russlands krig mot Ukraina har radikalt endret europeisk sikkerhet. Konfrontert med den verste sikkerhetskrisen på flere tiår, er EUs politiske beslutningstakere tvunget til en grunnleggende revurdering av sin sikkerhetspolitikk. Europa har vist uventet enhet og besluttsomhet ved å vedta en rekke sanksjoner mot Russland, ved å øke nasjonale forsvarsutgifter, men også ved å bestemme seg å gjenoppta EUs utvidelsesprosessen. Det er imidlertid viktigere enn noen gang å sørge for at denne prosessen faktisk bidrar til demokratiske, velfungerende og stabile nabostater, som er i stand til å motvirke eksterne trusler, spesielt de som er knyttet til hybrid krigføring. 

Det er behov for å studere nærmere hvordan dette kan oppnås uten å gå på akkord med EUs verdier og sikkerhet i den aktuelle konteksten. RE-ENGAGEs overordnede ambisjon er å hjelpe EU med å styrke sin utenrikspolitiske verktøykasse, inkludert utvidelses- og naboskapspolitikken. Dette vil styrke unionens geopolitiske innflytelse og gi den bedre verktøy for å fremme demokrati i sine nabostater. For å nå dette målet vil RE-ENGAGE gjennomføre dybdestudier i seks kandidatland – tre på Vest-Balkan (Albania, Bosnia-Hercegovina og Serbia) og tre i det østlige nabolaget (Georgia, Moldova og Ukraina).

Følg RE-ENGAGE på prosjektets nettside, og på X, LinkedIn og Instagram.

Prosjektet er finansiert av EU's Horizon Europe innovasjons- og forskningsprogram.

23. januar 2024 var det kick-off for dette prosjektet på Norwy House i Brussel. Se hele arrangementet under: 

Prosjektleder

Pernille Rieker
Forsker I

Deltakere

Kari M. Osland
Direktør
Morten Bøås
Forsker I
Marianne Riddervold
Forsker I (bistilling)
Mathilde Tomine Eriksdatter Giske
Tidligere ansatt
Elsa Lilja Gunnarsdottir
Vitenskapelig assistent
Andrea Myhrbraaten
Seniorrådgiver
Marie Furhovden
Senior kommunikasjonsrådgiver

Aktuelt

Aktuelt
Ny forskning
Aktuelt
Ny forskning

Skisserer løsninger for Sikkerhetsrådet

Nyskapende forskningssamarbeid tegner et bilde av sammenhengen mellom klima og konflikt.
 • Konflikt
 • Klima
 • FN