Hopp til innhold
NUPI skole

Afrika

NUPIs forskning på Afrika er mangfoldig. Spørsmål knyttet til sosial og økonomisk utvikling står sentralt.

Dette omfatter grunnleggende spørsmål om betingelsene for statsdannelse og demokrati, og konkrete studier av enkeltland og områder. Hvordan land på vei ut av konflikter kan unngå tilbakefall, og hvilken rolle internasjonale fredsoperasjoner spiller i slike sammenhenger, er også viktige temaer i NUPIs forskning. Her er særlig FNs og den Afrikanske Unions roller i Afrika viktig.

Klima, fred og sikkerhet i DR Kongo

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)-prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Den demokratiske republikken Kongo.
 • Afrika
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
Elv padling.jpg
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Asha Ali, Cedric H. de Coning, Ingvild Brox Brodtkorb, Minoo Koefoed, Thor Olav Iversen, Anne Funnemark, Florian Krampe, Kyungmee Kim, Kheira Tarif, Katongo Seyuba

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Democratic Republic of the Congo

The Democratic Republic of the Congo (DRC) is faced with a confluence of climate change, environmental degradation, resource exploitation and conflict dynamics that is exacerbating insecurity in the country. The dual impact of climate change and the global green energy transition risks deepening divisions over resource management and fostering intercommunal conflict over resources such as land and water. Climate related security risks threaten to undermine human security through increased livelihood and food insecurity and changing patterns of transhumance.

 • Afrika
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
ba30be0e7187-CPSRDRCPUB.png
 • Afrika
 • Konflikt
 • Klima
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Research paper

Afrika i en global krisetid: Noen utviklingstrekk

Afrika står overfor store utfordringer. Fattigdommen øker igjen etter mange års nedgang. Mange land står overfor en økonomisk krise som følge av koronapandemien, med blant annet økende inflasjon. Flere land er indirekte berørt av Russlands krigføring i Ukraina, som har ført til høye energipriser og redusert tilgang på korn og kunstgjødsel. Flere land og regioner er preget av terror og voldelige konflikter. Og ikke minst skaper klimaendringer økt risiko for flom, tørke og hetebølger. Samtidig er stormaktenes rolle i Afrika i rask endring. Etter en periode med sterk europeisk og amerikansk dominans har andre stormakter, som Kina og Russland, økt sin aktivitet på kontinentet. Kina har investert massivt i infrastruktur, handel og bistand, mens Russland har fått en viktig rolle i en del land, særlig med militærhjelp og våpenleveranser. Samtidig har også andre land, som India, Tyrkia og Qatar, gjort store investeringer på kontinentet. Dette skjer samtidig som Afrikas globale betydning sannsynligvis vil øke. For det første inneholder regionen viktige naturressurser som olje og gass, samt sjeldne mineraler og jordmetaller som det er stor etterspørsel etter i et grønt skifte. For det andre er regionen svært påvirket av klimaendringer, noe som kan føre til sosial uro, voldelige konflikter og omfattende migrasjon. I en tid med økende geopolitisk rivalisering og ustabilitet betyr dette at utviklingen i Afrika vil ha betydelige globale konsekvenser. Selv om andre land har økt sin interesse for, og blitt en viktigere partner for land i Afrika, er EU og Europa fortsatt Afrikas største handelspartner og bistandsgiver. Det er ikke langs denne aksen EU og Europas innflytelse i Afrika utfordres, men innenfor områder som styresett, infrastruktur, energi, og spesifikt fra russisk side innenfor det vi kan omtale som en nisje av sikkerhetsmarkeder. Her har Russland kunne operere ved å tilby våpensalg, militær trening og tjenester fra det private sikkerhetsselskapet Wagner-gruppen, til regimer som Europa og USA ikke ønsker å gi den typen støtte til. Kampen om politisk og økonomisk innflytelse i Afrika er sterkere og mer tilspisset enn siden Den kalde krigen og det er grunn til å tro at dette vil vedvare. Dette gir også afrikanske land større valgmuligheter og autonomi vis-à-vis eksterne enkeltaktører. De afrikanske statene er ikke bare objekter som omverdenen handler overfor, det være seg gjennom bistand, investeringer eller i internasjonale fora. De er også handlende subjekter, som med økt selvbevissthet vil forsøke å navigere det nye landskapet både av global stormaktrivalisering og fragmentering. Dette er en utvikling som må tas på alvor. Verken Norge eller Europa har råd til å ta Afrika og afrikansk støtte til våre posisjoner i internasjonal politikk for gitt. Dette notatet er skrevet på oppdrag for Utenriksdepartementet (UD), med hensikt om å gi en kort oversikt over de viktigste utviklingstrekkene i Afrika, som innspill til UDs arbeid med og utvikling av ny, norsk Afrika-strategi.

 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
bf75fc41519e-Africa-in-a-time-of-global-crisis_cover.png
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
Jenny Lorentzen
Forskere

Jenny Lorentzen

Seniorforsker

Jenny Lorentzen er Seniorforsker ved NUPI i forskningsgruppen for Fred, Konflikt og Utvikling, hvor hun er involvert i flere prosjekter, inkludert...

 • Terrorism and extremism
 • Foreign policy
 • Africa
 • The Nordic countries
 • Peace operations
 • Conflict
 • International organizations
 • United Nations
 • AU
 • Terrorism and extremism
 • Foreign policy
 • Africa
 • The Nordic countries
 • Peace operations
 • Conflict
 • International organizations
 • United Nations
 • AU
Forsidebile_GEOPOL_nupino.jpg
Senter

Senter for geopolitikk (geopol)

 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Conflict
 • Nation-building
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
 • Defence
 • Security policy
 • NATO
 • Cyber
 • International economics
 • Economic growth
 • Trade
 • International investments
 • Globalisation
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Arctic
 • The Nordic countries
 • Oceania
 • Conflict
 • Nation-building
 • Climate
 • Energy
 • Oceans
 • Governance
 • International organizations
 • The EU
 • United Nations
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

A Shared Commitment: African-Nordic Peace and Security Cooperation

Over the past decade, the Nordic countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden – have strengthened their relationship with African states and societies by supporting the African Peace and Security Archi- tecture and promoting African involvement in conflict prevention, media- tion, peacekeeping, and peacebuilding efforts. This report offers an over- view of the partnership between African and Nordic countries in peace and security from 2012 to 2021. It features original case studies on Nordic country cooperation with African actors and institutions, across an array of efforts, including support to peace processes, building capacity and training for inclusive conflict management, contributing to peace opera- tions, and advancing gender equality, climate adaptation and resilience. It also includes perspectives on cross-cutting themes such as women, peace and security, youth, countering violent extremism, and partnership with the African Union. The report aims to be a resource for the policy commu- nity, mapping African-Nordic cooperation, in pursuit of peace and security in Africa.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • AU
A Shared Commitment - cover.png
 • Sikkerhetspolitikk
 • Utviklingspolitikk
 • Afrika
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • AU
Publikasjoner
Publikasjoner
Research paper
Malte Brosig, Friedrich Plank, Yf Reykers

Governance Through Regime Complexity: What Role for the EU in the African Security Regime Complex?

The international response to armed conflict in Africa often takes the form of a regime complex characterized by institutional proliferation, overlap, unclear hierarchies, and multiple interconnections. At the same time, the course of conflict is hardly predictable. In such an environment, how can component units (institutional fora) of a regime complex effectively govern through complexity? We explore this question by focusing on the EU as an important actor within regime complexes. Building on the regime complexity literature and complexity theory, we identify four conditions. We argue that actors who operate as resource hubs, create complementarity, support system self‐organization, and practice adaptive forms of peacebuilding are best placed to manage regime complexity. Empirically we probe these assumptions in the context of the Sahelian security regime complex and the role the EU is playing in it.

 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Styring
 • EU
PG.PNG
 • Forsvar
 • Sikkerhetspolitikk
 • Afrika
 • Styring
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Cedric H. de Coning, Minoo Koefoed, Thor Olav Iversen, Asha Ali, Florian Krampe, Kyungmee Kim, Katongo Seyuba, Kheira Tarif

Climate, Peace and Security Fact Sheet: Somalia

Somalia experienced its worst drought on record from 2021 to 2023, with an unprecedented five consecutive failed rainy seasons that displaced hundreds of thousands of people, undermined livelihoods and raised the spectre of famine in some areas. From August 2022, clan militias and the Somali armed forces launched operations against al-Shabab in some of the most drought-affected regions. As climate change and conflict continue apace in Somalia, the need for robust analyses and responses to climate-related security risks has never been greater.

 • Afrika
 • Klima
CPSR Somalia.PNG
 • Afrika
 • Klima

Klima, fred og sikkerhet i Somalia

I et nytt oppdatert faktaark ser forskere fra NUPI og SIPRIs Climate-related peace and Security Risks (CPSR) prosjekt på sammenhengen mellom klimaendringer, fred og sikkerhet i Somalia.
 • Afrika
 • Klima
52054450958_61a0692eff_o2.jpg
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
250923_Afrika_NY2.png
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk
25. sep. 2023
Arrangement
10:00 - 11:30
NUPI
Engelsk

Klima og grønn vekst i Afrika: Hvor viktig er privat sektor?

NUPI og Utenriksdepartementet inviterer til seminar der sjeføkonom og visepresident i African Development Bank, Kevin Chika Urama, presenterer African Economic Outlook for 2023.

31 - 40 av 583 oppføringer