Hopp til innhold
NUPI skole

Sør- og Mellom-Amerika

NUPIs forsking på Sør- og Mellom-Amerika har fokusert på internasjonalt samarbeid om fred og konflikt, samt miljøstyring.

Demokratiene i regionen møter utfordringer både på hjemmebane og globalt, og politisk stabilitet er et gjennomgående tema for forskningstemaene våre. Norges forhold til landene i regionen er en viktig del av forskningen vår.
Forskningsprosjekt
2012 - 2016 (Avsluttet)

Protection of Civilians. From Principle to Practice (PoC)

Dette prosjektet tar sikte på å fastslå rollen til og effekten av dagens politikkutforming for og utøvelse av PoC (Protection of Civilians)....

 • Development policy
 • Foreign policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • South and Central America
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • International organizations
 • United Nations
 • Development policy
 • Foreign policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Asia
 • South and Central America
 • Peace operations
 • Humanitarian issues
 • International organizations
 • United Nations
Forskningsprosjekt
2013 - 2016 (Avsluttet)

Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia (TIGER)

Prosjektet analyserte hvordan handelsintegrasjon er koblet til geografi, geopolitikk og Russlands dreining mot Asia....

 • International economics
 • Trade
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • South and Central America
 • Energy
 • Governance
 • International economics
 • Trade
 • Regional integration
 • Foreign policy
 • Europe
 • Russia and Eurasia
 • Asia
 • South and Central America
 • Energy
 • Governance
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

Mispricing Argentine soybean exports

 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Internasjonal økonomi
 • Utviklingspolitikk
 • Sør- og Mellom-Amerika
Forskningsprosjekt
2016 - 2021 (Avsluttet)

Legal Regimes and Women's Economic Agency (WomEcon)

The project's objective is to improve our understanding of how legal regimes and legal changes affect the economic agency of different subgroupes of women across the world...

 • Development policy
 • Europe
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Nordic countries
 • Development policy
 • Europe
 • Africa
 • Asia
 • North America
 • South and Central America
 • The Nordic countries
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Towards a new innovation policy in Cuba: Proposal for the introduction of a R&D fiscal incentive program

 • Internasjonal økonomi
 • Sør- og Mellom-Amerika
 • Internasjonal økonomi
 • Sør- og Mellom-Amerika
Hvor hender det?
Fidel Castro har gått av og broren Raúl leiar no parti og stat på Cuba. Han har gjennomført ein hel del økonomiske endringar; vil dette også påverke det...
 • North America
 • South and Central America
 • Conflict
 • Governance
Hvor hender det?
Fidel Castro har gått av og broren Raúl leiar no parti og stat på Cuba. Han har gjennomført ein hel del økonomiske endringar; vil dette også påverke det...
 • North America
 • South and Central America
 • Conflict
 • Governance
Hvor hender det?
Operasjon Dagsverk 2015 dreier seg om ungdoms seksuelle og reproduktive rettigheter i Latin-Amerika. Målet er at ungdom skal kunne bestemme over egen...
 • Development policy
 • South and Central America
 • Human rights
Hvor hender det?
Operasjon Dagsverk 2015 dreier seg om ungdoms seksuelle og reproduktive rettigheter i Latin-Amerika. Målet er at ungdom skal kunne bestemme over egen...
 • Development policy
 • South and Central America
 • Human rights
Forskningsprosjekt
2013 - 2014 (Avsluttet)

Norway and the BRICS: Mapping Opportunities and Challenges

 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • South and Central America
 • Foreign policy
 • Russia and Eurasia
 • Africa
 • Asia
 • South and Central America
61 - 70 av 107 oppføringer