Norway and the BRICS: Mapping Opportunities and Challenges

2013 - 2014 (Avsluttet) Prosjektnummer: QZA-13/0689
Forskningsprosjekt

Prosjektet tar sikte på å analysere Norges forhold til de fem BRICS-landene langs tre dimensjoner: (i) sikkerhet, (ii) velferd og handel, og (iii) prestisje og status. Målet med denne analysen er å identifisere muligheter og utfordringer
i Norges forhold til de ulike BRICS-landene med sikte på å bidra med innspill til Norges politikk på området.

Finansieringskilde

Utenriksdepartementet

Program

Næringspolitisk seksjon

Publikasjoner

Publication : NUPI Policy Brief