Protection of Civilians. From Principle to Practice (PoC)

2012 - 2016 (Avsluttet) Prosjektnummer: ES486167
Dette prosjektet tar sikte på å fastslå rollen til og effekten av dagens politikkutforming for og utøvelse av PoC (Protection of Civilians).

Beskyttelse av sivile (PoC) ble for alvor satt på dagsordenen til det internasjonale samfunnet sent i 1990-årene, samtidig med en oppsving i humanitær bistand og fredsbevaring. Selv om betydelig innsats har blitt lagt ned i å integrere PoC i politikk, både fra FN og det humanitære samfunnet, er det uklart hvordan prinsippet om PoC utøves og institusjonaliseres på bakken.

Hva slags rolle spiller - og hva er effekten av - utøvelse av og politikkutforming for PoC (Protection of Civilians) i dag? Det er forskningsspørsmålet dette prosjektet vil svare på.

Vi vil svare på dette ved å:

(1) Undersøke hvordan prinsippene for PoC operasjonaliseres på bakken blant humanitære aktører, sikkerhetsaktører, og andre;

(2) Plassere disse praksisene gjennom feltbasert analyse av sikkerhetssituasjonen til de intenderte mottakerne, inkludert  fordrevne personer og sårbare grupper (kvinner, barn og urbefolkning);

(3) Bringe på det rene hvordan implementeringen av PoC-programmer påvirker og oppleves av disse gruppene og de bredere vertssamfunenne;

(4) Utforme lærdom for hvordan slagkraften og legitimiteten til de undersøkte PoC-tiltakene kan forbedres i lys av organisasjonelle, politiske og etiske forhold.

Finansieringskilde

Norwegian Resarch Council