Hopp til innhold
NUPI skole

Diplomati og utenrikspolitikk

Hva er de sentrale spørsmålene knyttet til diplomati og utenrikspolitikk?
Publikasjoner
Publikasjoner

Friendship in International Politics

I dagens internasjonale ordskifte snakkes det ofte om vennskap og 'spesielle bånd' mellom stater og deres ledere. Siden midten av 2000-tallet har en voksende forskningslitteratur argumentert for at vennskap mellom stater ikke bare kan eksistere, men slike vennskap kan også kan ha stor innvirkning i og på internasjonale politiske prosesser og utfall. Dette bidraget til Oxford Research Encyclopedia gir en innføring i og oversikt over sentrale bidrag til forskningen på vennskap i internasjonal politikk.

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
Screenshot 2024-01-31 at 10.54.17.png
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Det å stå utenfor EU gjør ikke Norges klimapolitikk mer ambisiøs

Artikkelen diskuterer Norges klimapolitikk i lys av landets utenforskap. Til tross for påstander om at Norge, utenfor EU, kan ha større autonomi i utformingen av klimapolitikken, viser studien at dette ikke nødvendigvis fører til mer ambisiøse klimamål. Siden 2009 har Norge valgt å innordne seg etter EU, samarbeide på klimaområdet og oppdatere sine mål i tråd med de europeiske. Gjennom en sammenligning med Sverige, kommer artikkelen frem til at EU-medlemskapet ikke har begrenset Sveriges evne til å forfølge en ambisiøs klimapolitikk nasjonalt og internasjonalt. Artikkelen avdekker også utfordringene Norge står overfor som følge av sitt utenforskap, spesielt innenfor energisektoren, hvor avhengigheten av vannkraft og olje- og gassindustrien vanskeliggjør klimapolitiske tiltak. På tross av Norges internasjonale initiativer innen klimafinansiering og skogbevaring, argumenterer artikkelen for at EU-medlemskap ikke nødvendigvis ville begrense Norges ambisjoner som global klimaleder. Til slutt peker studien på utfordringene ved å stå utenfor EU og understreker behovet for en grundig vurdering av de potensielle fordelene og begrensningene ved utenforskapet.

 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • EU
Screenshot 2024-01-30 at 10.09.07.png
 • Utenrikspolitikk
 • Klima
 • EU
Libanon på kanten av stupet
Podkast

Libanon på kanten av stupet

Hva er det med Libanon som gjør at landet står på kanten av stupet? Det er ikke en ettpartistat, de har mer ytringsfrihet her enn i andre land i r...

 • Development policy
 • Foreign policy
 • Governance
 • Fragile states
 • Development policy
 • Foreign policy
 • Governance
 • Fragile states
Britenes Europa-comeback
Podkast

Britenes Europa-comeback

På slutten av fjoråret la et skip som er like langt som tre fotballbaner til kai nedenfor Akershus festning. Symbolverdien i at det største hangar...

 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
 • Defence
 • Security policy
 • Foreign policy
Understanding the roots of Kurdish resilience to violent extremism in Iraq
Podkast

Understanding the roots of Kurdish resilience to violent extremism in Iraq

Hva er grunnene bak den lave impakten til voldelig ekstremisme og den Islamske Staten i Kurdistan-regionen i Irak? I denne episoden av The World S...

 • Terrorism and extremism
 • Foreign policy
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Insurgencies
 • Terrorism and extremism
 • Foreign policy
 • Humanitarian issues
 • Conflict
 • Fragile states
 • Insurgencies
The ugly duckling of the foreign services
Podkast

The ugly duckling of the foreign services

Besøke fanger, hjelpe forvillede reisende og fortvilede expater. Konsularbeid er ofte sett på som den stygge andungen innenfor utenriksarbeid, lan...

 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Diplomacy
 • Foreign policy
AI and Geopolitics
Podkast

AI and Geopolitics

Hvordan burde vi regulere KI? Hvordan kommer KI til å påvirke maktbalansen mellom USA og Kina? Og hvordan navigerer Microsoft dette komplekse land...

 • Cyber
 • International economics
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
 • North America
 • Cyber
 • International economics
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • Asia
 • North America
Does BRICS' expansion signify conflict between the West and the rest?
Podkast

Does BRICS' expansion signify conflict between the West and the rest?

Er BRICS en geopolitisk konkurrent til vesten? I denne episoden av The World Stage reflekterer Thor Olav Iversen (NUPI), Cedric de Coning (NUPI) o...

 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • International organizations
 • International economics
 • Trade
 • International investments
 • Regional integration
 • Diplomacy
 • International organizations
How to Become a Hegemon
Podkast

How to Become a Hegemon

I denne episoden setter Nupi's Ole Jacob Sending seg ned sammen med Professor Dan Nexon fra Georgetown University for å snakke om hvordan internas...

 • International economics
 • International investments
 • Globalisation
 • Foreign policy
 • Governance
 • International economics
 • International investments
 • Globalisation
 • Foreign policy
 • Governance
Arrangement
09:00 - 15:00
Sentralen
Norsk
Norsk Utenrikspolitisk Konferanse 2022 banner.png
Arrangement
09:00 - 15:00
Sentralen
Norsk
10. apr. 2024
Arrangement
09:00 - 15:00
Sentralen
Norsk

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2024

Norsk utenrikspolitisk konferanse går av stabelen 10. april. Meld deg på nå!

31 - 40 av 1561 oppføringer