Forsvaret i krise og krig - rustet for en ny tid?

title

Forsvaret i krise og krig - rustet for en ny tid?

main_image

description

Militærmaktseminaret arrangeres for 18. gang, og er et samarbeid mellom Forsvarets høgskole (FHS) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

content

Forsvaret har endret fokus og struktur radikalt siden 1990-tallet selv om dets tradisjonelle kjerneoppgave (nasjonalt forsvar) har vært uendret. Trenden har gått fra et mobiliseringsbasert invasjonsforsvar til et slankere innsatsforsvar med stort innslag av vervet personell. Krisehåndteringsoperasjoner utenlands har vært normen, ikke unntaket. Som følge av Russlands økte bruk av militære virkemidler internasjonalt, har imidlertid den nasjonale forsvarsoppgaven blitt aktualisert i de senere år. Dermed oppstår det også en rekke problemstillinger knyttet til Forsvarets strategiske innretning, doktrine, struktur, og våpensystemer. Det er samtidig uklart hva et mer uforutsigbart og militært kapabelt Russland innebærer for Norge. Trusselbildet er sammensatt, og verken innsatsforsvar eller det gamle invasjonsforsvaret synes relevante. Hvordan kan vi best håndtere kriser, avskrekke og forsvare oss i en ny tid?

For å besvare dette spørsmålet tar årets militærmaktseminar for seg tre hovedtemaer:

•    Verdier, trusler og strategi
•    Forsvarets rolle i alvorlige nasjonale kriser
•    Nasjonalt forsvar i krig

Nyttige introduksjoner til seminarets tematikk:

FHS' podcast 'På krigsstien': Forsvarets bistand til politiet

NUPI-forsker Karsten Friis' kronikk Hva skal Forsvaret forsvare?

Meld deg på årets konferanse her

Militærmaktseminaret er et samarbeid mellom Forsvarets høgskole (FHS) og Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI):

contactperson_title

contactperson

events_title

Påmelding

events

tags

Forsvar  Sikkerhetspolitikk

tags_migration

Forsvar, Sikkerhetspolitikk

articles

publications

files_title

files

related_persons_title

NUPI-forskere

related_persons

internal_linklist_title

internal_linklist

twitter_username