Hopp til innhold
NUPI skole

En grønn fremtid – risiko og muligheter

NUPI samarbeider med IRENA og universitetene Columbia og Harvard.

WORKSHOP: NUPI-forsker Indra Øverland diskuterer fornybar energi og geopolitikk i Berlin sammen med representanter for IRENA, Columbia University, Harvard University and the tysk og norsk UD.

WORKSHOP: NUPI-forsker Indra Øverland diskuterer fornybar energi og geopolitikk i Berlin sammen med representanter for IRENA, Columbia University, Harvard University and the tysk og norsk UD.

- Dette er et spennende prosjekt og på mange måter et nybrottsarbeid, der vi kartlegger noen av de geopolitiske risiki som følger av et grønt skifte, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup om samarbeidsprosjektet Renewable Energy and Geopolitics.

Denne uken arrangerte NUPI en workshop med utspring i prosjektet i samarbeid med norsk og tysk UD, International Renewable Energy Agency (IRENA), og universitetene Columbia og Harvard. Arrangementet handler om hvordan internasjonal politikk kan forandres som følger av overgang til fornybar energi. En slik omfattende overgang kan føre til dramatiske endringer i geopolitikken, så vel som i enkelstaters innenrikspolitikk.

Gledelig samarbeid

- Vi er naturligvis glade for at NUPI samarbeider med noen av de aller beste forskningsmiljøene i verden og det er ekstra spennende at IRENA er med. IRENA spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, sier Sverdrup.

Formålet med workshopen, som fant sted i Tyskland 22.-23. mars, var å samle noen av de fremste ekspertene på temaet, oppsummere hva slags kunnskap som finnes og diskutereretningen for videre analyser på feltet.

- Tyskland har formannskapet i G20 i denne perioden, og de har lagt stor vekt på å styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Møtet er derfor lagt til Berlin og knyttet opp mot G20s energidiskusjon. For oss er det selvsagt både positivt og gledelig at både tysk og norsk UD har vært svært støttende til prosjektet og til vårt samarbeid, sier Sverdrup.

Energikonflikt

- Energi har vært koblet til væpnet konflikt siden første verdenskrig. Da var Churchills beslutning om å forsyne den britiske marinen med olje i stedet for kull avgjørende for utfallet av krigen. Det blodige slaget ved Stalingrad var et resultat av nazistenes forsøk på å stanse Sovjets oljeforsyninger fra Baku. I en verden som ikke lenger er avhengig av fossilt brensel, vil slike konflikter bli mindre relevante. Spørsmålet er om nye typer konflikter vil oppstå, og i så fall hvilke, forklarer Indra Øverland, som er prosjektleder for prosjektet «Renewable Energy and Geopolitics» og for NUPIs energiprogram.

Allerede nå kan vi se betydelige konsekvenser av det grønne skiftet i enkelte land.

- Forbruket av fossilt brensel stagnerer i Europa og USA. Sammen med skiferrevolusjonen har dette bidratt til oljeprisfallet mellom 2014 og 2016 og svekkelse av regjeringer i land som Nigeria og Venezuela. Saudi-Arabia forsøker å respondere ved å endre samfunnet og landets økonomi, sier Øverland.

Nye utfordringer

NUPI arbeider med mange av de geopolitiske problemstillinger som knytter seg til det grønne skiftet.

Ulf Sverdrup lister opp noen:

- Enkelte petrostater kan bli mer ustabile og sårbare, og det kan bli mer knapphet og kamp om nye mineraler. Nye distribusjonssystemer vil også kunne skape nye sårbarheter, blant annet knyttet til digitalisering og cyber. I tillegg ser vi se nærmere på hvordan internasjonale institusjoner og samarbeid kan brukes til å fremme et mest mulig effektivt «Energiwende».

Ny maktbalanse?

- En overgang til fornybar energi kan redusere inntektene til kull-, olje- og kanskje gasseksporterende land betraktelig, og redusere utgiftene til land som i dag importerer fossilt brensel tilsvarende, sier Øverland.

Dette kan endre den økonomiske maktbalansen i verden, forklarer NUPI-forskeren.

- Hvis fornybar energi for det meste kommer fra lokale kilder, kan gjensidig avhengighet internasjonalt også reduseres, så vel som drivkrefter for vestlig engasjement i de oljerike landene i Midtøsten, tidligere Sovjetunionen og Latin-Amerika. På den andre siden: Hvis fornybar energi blir transportert over grenser i form av elektrisitet, hydrogen eller andre energibærere, kan nye avhengighetsforhold og trusler mot energisikkerhet oppstå.