- Etter SARS i 2003 var det siste Kina ønsket seg en ny koronakrise. Men de er gode på å styre seg ut av kriser og vi kan forvente at kineserne opprettholder eller styrker sin rolle som internasjonal utviklingspartner, sier seniorforsker ved NUPI, Hans Jørgen Gåsemyr.

Han har det siste året ledet et prosjekt om Kina og FNs bærekraftsmål med fokus på kinesiske bidrag generelt og innen områdene internasjonal helse og utdanning, fredsoperasjoner, bistand, infrastrukturbygging og miljø spesielt. De andre forskerne er NUPI-kollegene Cedric de Coning og Kari Osland og Elling Tjønneland fra CMI. Gørild Heggelund fra FNI bidrar også til forskningen om miljøpolitikk.

Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet.

Publikasjonene inkluderer også en egen rapport om Kinas viktigste institusjoner og samarbeidsorganisasjoner, samt en egen drøfting av implikasjoner for Norge.

Lenker til aktuelle publikasjoner samlet ligger nederst på siden.

Aktiv partner med begrensninger

- Tendensen er den samme på alle områdene vi studerer. Kinas rolle vokser og for mange utviklingsland er kinesiske ressurser – det være seg bistand, handel eller investeringer – avgjørende. Men graden av kinesisk innflytelse varierer og det samme gjør den mer og mindre direkte relasjonen til FNs konkrete bærekraftsmål, sier Gåsemyr.

Bidragene i prosjektet vektlegger Kinas doble status som stormakt og utviklingsland. Selv om den aktive forskningen ble avsluttet før spredningen av det nye koronaviruset utviklet seg til en global pandemi, er studiene av Kinas rolle som en voksende utviklings- og bærekraftsaktør like aktuelle.

Les Hvor hender det? 

- Vi har blant annet studert kinesiske bidrag til internasjonal helse, og vi ser med koronakrisen at Kina kan spille en nøkkelrolle i levering av helserelatert utstyr og bistand til både høyinntektsland og utviklingsland. COVID-19 treffer imidlertid hardt og bredt, og kinesisk utviklingsfinansiering, andre typer bistand og bidrag til fredsoperasjoner er mange steder viktig for å bekjempe pandemien. Prosjektrapportene gir et godt innblikk i Kinas engasjement på disse områdene, sier Gåsemyr.

- Det kan være grunn til å spørre om COVID-19 blir en humanitær oppvåkning for Kina, i den forstand at de øker bidragene sine og blir en mer vesentlig aktør i tiden framover? Altså mer humanitær bistand, men fortsatt basert på kinesiske prinsipper for utviklingsstøtte, sier NUPI-kollega Cedric de Coning.

Fremmer sine interesser

Publikasjonene gir et nyansert bilde av Kinas voksende roller og peker på helt klart positive så vel som mer problematiske sider ved kinesiske bidrag, også med tanke på norske interesser.

- Kinesisk bistand øker, men mye er bundet opp i avtalte varer og tjenester. Det er en praksis Norge og mange giverland ikke støtter. Kina er dessuten mye mer aktiv enn tidligere når det gjelder å fremme sine utviklingsprinsipper, også i FN-resolusjoner slik vi har sett flere ganger i FNs menneskerettighetsråd de seneste årene. Kina deler mange norske utviklingsinteresser, men fremmer absolutt ikke individuelle politiske eller sivile rettigheter, og noen kinesiske initiativ er derfor problematisk sett med norske øyne siden vi er så opptatt av akkurat det, sier Gåsemyr.

Les også: 

Han understreker at kinesiske utviklings- og bærekraftsbidrag for lengst er blitt så viktige at å overse dem nå er som å stikke hodet i sanden for hvordan verden er skrudd sammen.

- Spørsmålet er ikke om, men hvordan, vi skal møte Kina i land og internasjonale spørsmål der norske og kinesiske aktører treffer hverandre. Verden er nå sterkt preget av COVID-19, men mye tyder på at Kinas internasjonale betydning kan ytterligere styrkes gjennom denne krisen. Norge bør derfor ha en aktiv politikk for hvordan både samarbeide og utfordre Kina i utviklings- og bærekraftsspørsmål, argumenterer Gåsemyr.

Vil du vite mer om dette temaet? Få med deg frokostseminaret Kina som utviklingsaktør i Afrika fra tidligere i år på vår YouTube-kanal: