Bildet viser Kinas president Xi Jinping foran FN-logoen i 2015
Foto: John Taggart/Reuters/NTB Scanpix

Kina og FNs bærekraftsmål (CHINSDG)

2018 - 2019 (Avsluttet)
Forskningsprosjekt
Hva er Kinas prioriteringer inn mot FNs 2030 bærekraftsagenda, og hvordan fremmer kinesiske aktører ulike interesser og muligheter for internasjonalt samarbeid?

Kina regner seg selv som en stormakt og et utviklingsland som vil bidra sterkt til FNs bærekraftsmål – nasjonalt og internasjonalt. I dette prosjektet fokuserer vi på internasjonale forhold og studerer spesielt kinesiske bidrag og aktører innen bistand og utviklingsstøtte, fredsbevarende operasjoner, helse og utdanning og miljø. Vi ser dette i sammenheng med Kinas overordnete og internasjonalt rettete bærekrafts- og utviklingspolitikk, og vi eksemplifiserer med konkrete landeksempler og konflikter der kinesiske aktører spiller viktige roller.

Alle de ansvarlige forskerne har tilknytning til norske forskningsinstitusjoner, men prosjektet inkluderer aktiviteter der forskere fra Kina, flere afrikanske land og andre internasjonale kolleger bidrar med sin kunnskap om Kina- og utviklingsrelaterte studier. I den avsluttende delen av prosjektet diskuterer vi Kinas bærekraftspolitikk med tanke på norske interesser og utviklingspolitiske tradisjoner.

Program

Prosjektet er støttet av Utenriksdepartementet.

Artikler

News

Kina fra forsiktig deltaker til aktiv utviklingspartner

March 30, 2020

Mens resten av verden stenger ned rulles det kinesiske maskineriet nå i gang etter måneder med harde smittevernstiltak. Kinas rolle som framvoksende utviklingsaktør kan bli styrket. 

Publikasjoner

Publication : Rapport

China in the Sustainable Development Agenda: Key Institutions for International Engagement

2020
Kina har et stort og ekspanderende nettverk av aktører som jobber med bærekraftsmålene og relaterte aktiviteter. Denne rapporten kartlegger de fremste ...
Publication : Rapport

China’s role in the Sustainable Development Agenda: Considerations for Norway

2020
Kinas rolle i internasjonal utvikling vokser, med reelt og økende potensiale til å påvirke bærekraftsmålene. På noen områder sammenfaller kinesiske initiativ ...
Publication : Rapport

China in the Sustainable Development Agenda: Key environmental issues and responses

2020
Kina hanskes med veldig alvorlig forurensing og ikke bærekraftig bruk av mange naturressurser. Miljøspørsmål knyttet til luft, grunn og hav har fått ølende ...
Publication : Rapport

China in the Sustainable Development Agenda: Contributions to health and education

2020
Kina øker sine investeringer i helse og utdanning og bidrar med det til FNs 2030 Agenda og bærekraftsmålene. Nasjonalt jobber Kina for å modernisere hele ...
Publication : Rapport

From careful participant to budding partner: China in the Sustainable Development Agenda

2020
Kina styrker sin rolle som aktør i bærekraftsagendaen. Kina har laget sin egen nasjonale implementeringsplan for bærekraftsmålene, som understreker helhetlig ...
Publication : Rapport

China's Evolving Approach to UN Peacekeeping in Africa

2020
China’s new, assertive role in UN peacekeeping, especially in Africa, represents a significant shift in Beijing’s peace and security posture that is not ...

Prosjektleder

Temaer
Fredsoperasjoner  Økonomisk vekst  Menneskerettigheter  Konflikt  Styring  Internasjonal økonomi  Klima  Utviklingspolitikk  Humanitære spørsmål  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Asia  Afrika  AU  Sårbare stater
Deltakere
Eksterne

Elling Tjønneland, CMI

Arrangementer
man. 13 jan. 2020
Event
Time: 08:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Frukostseminar: Kina som utviklingsaktør i Afrika

Den kinesiske rolla som internasjonal utviklingsaktør veks. Kva ønskjer Kina å oppnå? Korleis responderer afrikanske aktørar, og kva er moglege implikasjonar for norsk utviklingspolitikk?

tir. 5 feb. 2019
Event
Time: 13:00 Europe/Oslo
Location: Studentsenteret, Universitetet i Bergen

Kinesiske og nordiske prioriteringar inn mot 2030 berekraftsdagsordenen

Forskarar frå NUPI og CMI møtest i Bergen for å diskutere den pågåande forskinga si om kinesiske og nordiske bidrag inn mot berekraftsmåla og Agenda 2030. Erik Solheim, tidlegare leiar av FNs miljøprogram vil kommentere og dele frå erfaringane sine.