Hopp til innhold
NUPI skole
Bildet viser Kinas president Xi Jinping foran FN-logoen i 2015
Foto: John Taggart/Reuters/NTB Scanpix

Forskningsprosjekt

Kina og FNs bærekraftsmål

Hva er Kinas prioriteringer inn mot FNs 2030 bærekraftsagenda, og hvordan fremmer kinesiske aktører ulike interesser og muligheter for internasjonalt samarbeid?

Temaer

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Asia
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Menneskerettigheter
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • AU

Arrangementer

Kina regner seg selv som en stormakt og et utviklingsland som vil bidra sterkt til FNs bærekraftsmål – nasjonalt og internasjonalt. I dette prosjektet fokuserer vi på internasjonale forhold og studerer spesielt kinesiske bidrag og aktører innen bistand og utviklingsstøtte, fredsbevarende operasjoner, helse og utdanning og miljø. Vi ser dette i sammenheng med Kinas overordnete og internasjonalt rettete bærekrafts- og utviklingspolitikk, og vi eksemplifiserer med konkrete landeksempler og konflikter der kinesiske aktører spiller viktige roller.

Alle de ansvarlige forskerne har tilknytning til norske forskningsinstitusjoner, men prosjektet inkluderer aktiviteter der forskere fra Kina, flere afrikanske land og andre internasjonale kolleger bidrar med sin kunnskap om Kina- og utviklingsrelaterte studier. I den avsluttende delen av prosjektet diskuterer vi Kinas bærekraftspolitikk med tanke på norske interesser og utviklingspolitiske tradisjoner.

Prosjektleder

Hans Jørgen Gåsemyr
Seniorforsker

Deltakere

Kari M. Osland
Direktør
Cedric H. de Coning
Forsker 1

Aktuelt

Aktuelt
Nyhet
Aktuelt
Nyhet

Kina fra forsiktig deltaker til aktiv utviklingspartner

Mens resten av verden stenger ned rulles det kinesiske maskineriet nå i gang etter måneder med harde smittevernstiltak. Kinas rolle som framvoksende utviklingsaktør kan bli styrket. 

 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Asia

Nye publikasjoner

Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

China in the Sustainable Development Agenda: Key Institutions for International Engagement

Kina har et stort og ekspanderende nettverk av aktører som jobber med bærekraftsmålene og relaterte aktiviteter. Denne rapporten kartlegger de fremste kinesiske aktørene og institusjonene, med hovedvekt på internasjonalt rettet aktivitet.

 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

China’s role in the Sustainable Development Agenda: Considerations for Norway

Kinas rolle i internasjonal utvikling vokser, med reelt og økende potensiale til å påvirke bærekraftsmålene. På noen områder sammenfaller kinesiske initiativ med norske interesser, men Kinas tilnærming avviker også på en del grunnleggende praksis og normer. Kinas internasjonale bidrag møter blandete reaksjoner og Norge bør stake ut sin egen kurs for når og hvordan jobbed med Kina om bærekraftsmålene.

 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport
Hans Jørgen Gåsemyr, Gørild Heggelund

China in the Sustainable Development Agenda: Key environmental issues and responses

Kina hanskes med veldig alvorlig forurensing og ikke bærekraftig bruk av mange naturressurser. Miljøspørsmål knyttet til luft, grunn og hav har fått ølende oppmerksomhet i kinesisk nasjonal politikk, og Kina tar nå en mer aktiv rolle internasjonalt. Ved å forplikte seg til internasjonale avtaler, samtidig som det insisterer på differensiert ansvar og frivillige bidrag, inntar Kina en slags mellomposisjon mellom utviklingsland og mange høyinntektsland.

 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Klima
 • Energi
 • Hav
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Utviklingspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Klima
 • Energi
 • Hav
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

China in the Sustainable Development Agenda: Contributions to health and education

Kina øker sine investeringer i helse og utdanning og bidrar med det til FNs 2030 Agenda og bærekraftsmålene. Nasjonalt jobber Kina for å modernisere hele sitt helsestystem, forbedre obligatorisk og valgfri utdanning og for å fremme noen akademiske eliteinstitusjoner. Internasjonalt øker Kina både sin biltaterale og multilaterale støtte. Ser vi forbi 2020, vil coronvirus krisen trolig ikke endre disse utviklingstrekkene, men Kina kan komme til å øke sine investeringer i både nasjonale og internasjonale system for helse og smitteberedskap.

 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Humanitære spørsmål
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Asia
 • Humanitære spørsmål
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

From careful participant to budding partner: China in the Sustainable Development Agenda

Kina styrker sin rolle som aktør i bærekraftsagendaen. Kina har laget sin egen nasjonale implementeringsplan for bærekraftsmålene, som understreker helhetlig utvikling med mer vekt på miljø. Internasjonalt vokser Kinas rolle som utviklingsaktør, som kan ses gjennom økende handel, bistand og investeringer og en sterkere posisjon i mange internasjonale organisasjoner. Kina bruker aktivitet knyttet til bærekraftsmålene for å promotere og samkjøre sine nasjonale og internasjonale utvikilingsinteresser.

 • Utviklingspolitikk
 • Asia
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • Utviklingspolitikk
 • Asia
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

China's Evolving Approach to UN Peacekeeping in Africa

China’s new, assertive role in UN peacekeeping, especially in Africa, represents a significant shift in Beijing’s peace and security posture that is not yet fully reflected in official discourse and rhetoric, but that reflects China’s new confidence with its global power status. Every significant adaptation in its peacekeeping policy has reflected an important shift in the country’s practical foreign and security policy. Tracing and tracking China’s peacekeeping policy and practice is thus a useful proxy for analysing the evolution of its peace and security considerations. In this report Senior Research Fellows Kari Osland and Cedric de Coning consider the medium- to long-term trajectory of China’s peace and security practices by analysing its recent activity in Africa, focusing on how China has used its contributions to the UN peacekeeping missions in Mali (MINUSMA) and South Sudan (UNMISS).

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Afrika
 • Asia
 • Fredsoperasjoner
 • Styring
 • FN
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Afrika
 • Asia
 • Fredsoperasjoner
 • Styring
 • FN

Temaer

 • Internasjonal økonomi
 • Økonomisk vekst
 • Utviklingspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Asia
 • Fredsoperasjoner
 • Humanitære spørsmål
 • Konflikt
 • Sårbare stater
 • Klima
 • Menneskerettigheter
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • AU

Prosjektleder

Hans Jørgen Gåsemyr
Seniorforsker

Arrangementer

Deltakere

Kari M. Osland
Direktør
Cedric H. de Coning
Forsker 1