EØS-avtalen er 25 år i 2019. I høst har avstemningen i Fellesforbundet og Nav-skandalen økt intensiteten i debatten om avtalen. Sakene har vist ulike sider ved Norges handlingsrom, og flere har tatt til orde for å se på alternativer til EØS. Samtidig viser en undersøkelse gjennomført av NUPI og Sentio sterk støtte til EØS i befolkningen, og stor usikkerhet med hensyn til potensielle alternativer.

Fredag 22. november inviterte NUPI og Cappelen Damm akademisk til frokostseminaret «25 år med EØS-avtalen», i anledning et nytt spesialnummer av tidsskriftet Internasjonal Politikk (IP).

Under ledelse av IP-redaktør Pernille Rieker presenterte og diskuterte Bjørn Tore Godal, Martine Tønnessen, Ulf Sverdrup og Åse Gornitzka en rekke aktuelle EØS-temaer. Diskusjonen om det tidligere handels- og utenriksminister Bjørn Tore Godal på arrangementet omtalte som «det største kompromisset i norsk politikk» kan du høre som NUPI Podcast her:

Les også: 

I det ferskeste nummeret av IP, som du kan lese helt gratis på nett, har panellistene, og flere andre forfattere, bidratt med artikler om EØS og Norge. Her ser de både på EØS-avtalens status i dag, dens historie, og vurderer hvordan den har fungert:

  • Ulf Sverdrup ser innledningsvis på hvordan en avtale som opprinnelig var ment som et venterom for medlemskap, kunne bli et permanent oppholdssted.
  • Tidligere handelsminister Bjørn Tore Godal viser hvordan EØS avtalen kan forstås som en forlengelse av en norsk utenrikspolitisk tradisjon der forholdet til Europa alltid har vært komplisert og sammensatt. Mens internasjonalt samarbeid har hatt stor støtte, har det også vært en dyp skepsis mot unioner og stormakter.
  • Liv Monica Stubholt og Marius Torstensen Grønnbakk ser nærmere på hvordan avtalens fundamentale innvirkning på regeldannelse i Norge er lite synlig.
  • Martine Tønnessen bidrar med en personlig historie og refleksjoner over hvordan det har vært å vokse opp som «Generasjon EØS», generasjonen som aldri har tatt stilling til, eller levd uten, EØS-avtalen. 
  • Ulf Sverdrup, Øyvind Svendsen, og Åsmund Weltzien beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse om EØS som viser stor støtte i befolkningen, men liten kunnskap og stor usikkerhet omkring alternativer.
  • I tillegg har Åse Gornitzka, Øyvind Svendsen og Pernille Rieker bidratt med to fagfellevurderte artikler om utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid og EØS, og avtalens betydning for forskning i Norge.

Du kan også se hele seminaret på YouTube:

Fikk du med deg «Generasjon EØS»-arrangementet vårt på Kulturhuset i Oslo tidligere i år? Hør utenriksminister Ine Eriksøn Søreide i debatt med EØS-generasjonen, representert ved daværensde KrFU-leder Martine Tønnessen, NUPI-forsker Øyvind Svendsen, journalist Anne Lindholm og SU-leder Andreas Sjalg Unneland som podcast, eller se hele debatten under ledelse av politisk kommentator Eirik Bergersen, på YouTube-kanalen vår: 

Vil du vite mer om NUPIs forskning på EØS og EU? Besøk temasiden vår om EU her.