Hopp til innhold
NUPI skole

President Maia Sandu og HKH kronprins Haakon besøkte NUPI

Moldovas president Maia Sandu er for tida på statsbesøk i Noreg. Tysdag 7. mai besøkte president Sandu og kronprins Haakon NUPI.
Sandu og Osland 169.jpg

MOLDOVA OG VEIEN VIDERE: Moldovas president Maia Sandu og NUPI-director Kari Osland diskuterte Moldovas rolle i europeisk sikkerhet på NUPI 7. mai. 

Foto: Therese Leine/NUPI

President Sandu heldt ei innleiing på eit NUPI-møte med tittelen "Moldovas rolle i europeisk tryggleik: Kva står på spel?", etterfølgd av ein diskusjon med NUPI-direktør Kari Osland og spørsmål frå publikum.

Viktig avgjerd

Moldova skal halde tre svært viktige val i år og neste år: Presidentval og ei folkeavstemming om medlemskap i Den europeiske unionen i oktober i år og parlamentsval neste sommar.

HKH kronrpins Haakon ankommer 169.jpg

I oktober står Moldovas veg til fullt EU-medlemskap på spel. Då vil landet avgjere om Moldova skal endre grunnlova slik at framtidige regjeringar ikkje kan avvike frå dette sporet.

Denne avgjerda er viktig, både for Moldova og for resten av Europa.
 

Press frå Russland

Ukraina forsvarer seg for tida mot Russlands invasjon. I mellomtida står Moldova også overfor utfordringar i form av russisk innverknad og press. Desse utfordringane inkluderer nærværet av russiske militærstyrkar i Transnistria, svingingar i tilbod om og pris på gass, og dessutan russisk støtte til prorussiske politiske parti og rørsler. I tillegg er det ein overhengande trussel om informasjonskrigføring retta mot å påverke folkemeininga i Moldova.

Les også:

Denne situasjonen reiser vanskelege og viktige spørsmål rundt Moldovas integritet og utvikling som eit sjølvstendig europeisk demokrati,  det framtidige forholdet landet har til EU,  og dessutan korleis krigen i Ukraina påverkar Moldova og  bidraget landet har til europeisk tryggleik.

Med dette som bakteppe diskuterte president Sandu og direktør Osland Moldovas rolle i europeisk tryggleik på NUPI tysdag.

Se også det NUPI-ledede prosjektet reENGAGE's webside for mer informasjon om dette temaet.

Temaer

  • Sikkerhetspolitikk
  • Regional integrasjon
  • Europa
  • Styring
  • EU

President Maia Sandu

President Sandu tiltredde 20. desember 2020, og vart Moldovas første kvinnelege president. Den politiske karrieren hennar starta i 2012, då ho vart utdanningsminister, ei rolle ho hadde til 2015. I 2015 starta president Sandu ei plattform som utvikla seg til det politiske partiet kjend som Partiet for handling og solidaritet. I 2019 vart Sandu vald til statsminister i Moldova. Den akademiske bakgrunnen hennar er innan offentleg administrasjon, økonomi og internasjonale relasjonar, og ho har arbeidd for Verdsbanken og UNDP. there is a looming threat of information warfare aimed at influencing Moldovan public opinion.

Relevant innhold
Forskningsprosjekt