Charlotte Børing

Masterstudent

Charlotte Børing eer en masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo med fokus på Japan og sikkerhetspolitikk i Øst-Asia. Hennes forskningsinteresser inkluderer alliansepolitikk, internasjonale forhandlinger, bilaterale relasjoner mellom Japan og Sør-Korea og territorielle konflikter.

Våren 2023 er Charlotte del av Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI mens hun skriver sin masteroppgave om allianseintegrering og motstandsdyktighet i sikkerhetsalliansen Japan-USA.


Utdanning

2023 Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2021 Bachelor i statvitenskap, Universitetet i Oslo

2020 Årsenhet i japansk språk, Keio University, Tokyo, Japan

2019 Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier: Japansk med Japan-studier

Arbeidserfaring

2023 Masterstudent, NUPI

2022 Praktikant, Norges Ambassade i Tokyo

2022 Forskningsassistent, Åpenhet

Artikler Alle artikler