Charlotte Børing

Masterstudent

Charlotte Børing eer en masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo med fokus på Japan og sikkerhetspolitikk i Øst-Asia. Hennes forskningsinteresser inkluderer alliansepolitikk, internasjonale forhandlinger, bilaterale relasjoner mellom Japan og Sør-Korea og territorielle konflikter.

Våren 2023 er Charlotte del av Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI mens hun skriver sin masteroppgave om allianseintegrering og motstandsdyktighet i sikkerhetsalliansen Japan-USA.


UTDANNING:

2023: Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2021: Bachelor i statvitenskap, Universitetet i Oslo

2020: Årsenhet i japansk språk, Keio University, Tokyo, Japan

2019: Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier: Japansk med Japan-studier

ARBEIDSERFARING:

2023: Masterstudent, NUPI

2022: Praktikant, Norges Ambassade i Tokyo

2022: Forskningsassistent, Åpenhet

Artikler Alle artikler