Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Elana Wilson Rowe

Forsker I
Elana_Wilson_Rowe_11.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Elana Wilson Rowe er forsker I på NUPI.

Hun har doktorgrad i geografi og polarstudier fra University of Cambridge (2006). Rowes ekspertområder inkluderer internasjonale relasjoner i Arktis, global styring, klimapolitikk og russisk utenriks- og nordområdepolitikk.

Du finner fulltekstversjoner av Rowes arbeid på Academia og Research Gate.

Ekspertise

 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Klima
 • Hav
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN

Utdanning

2002-2006 PhD., geografi, University of Cambridge, Cambridge, UK

2001-2002 M. Phil., geografi, University of Cambridge, Cambridge, UK

1997-2001 B.A., Geografi/russisk, Middlebury College, Vermont, USA

Arbeidserfaring

2010- Professor II ved Nord universitet

2006- Seniorforsker/Forsker I, NUPI

2002-2006 Hjelpelærer/veileder, Institutt for Geografi, University of Cambridge, Cambridge, UK

 

Aktivitet

Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

Red Arctic? Affective Geopolitics and the 2007 Russian Flag-planting Incident in the Central Arctic Ocean

This chapter discusses visual representation and Arctic geopolitics, exploring how the image of the flag planted on the Arctic seabed by Russia has persisted as a core visual image of Arctic politics. Using Google Image Search, we compare the pervasiveness of this image with a small selectin of potential image-events of the Arctic, representing different storylines of Arctic politics, and find that they remain comparatively marginal. The chapter considers why the flag-planting image remains so central to Arctic geopolitics by briefly discussion reception and re-use of the flag-planting image in Canada, Russia and the United States.

 • Arktis
 • Hav
 • Arktis
 • Hav
Publikasjoner
Publikasjoner
kapittel

A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic

Elana Wilson Rowe, Ulf Sverdrup, Karsten Friis, Geir Hønneland og Mike Sfraga advarer i dette kapitlet mot å anse konflikt- og samarbeidstrender i Arktis som binære termer. Mens USA og Europa bestemt vil konfrontere ondsinnet aktivitet i regionen, fortsetter alle parter med å ‘vise forpliktelse til samarbeid og felles løsninger på felles utfordringer’. I dette kapitlet går forfatterne gjennom faktorer og drivere som støtter og utfordrer stabiliteten i Arktis. De minner om at ‘samarbeid i konflikt’ lenge har vært normen i regionen, noe som har gjort det mulig for samarbeidsstyring å utvikle seg trass militær rivalisering mellom NATO og Russland. Å fokusere på ‘narrativer eller praksiser rundt strategisk konkurranse alene’ er lite hensiktsmessig for pågående dialog i regionen, noe som er essensielt for å ta opp regionale og globale implikasjoner av klimaendringer. Forfatterne oppfordrer policymakere til å være mer proaktive i hvordan de tar opp fremvoksende styringsutfordringer knyttet til utfordringer innen sikkerhet og økonomisk utvikling, for å unngå ‘politiske vippepunkter’ som kan gjøre samarbeid vanskeligere.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Arktis
 • Hav
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Arktis
 • Hav
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Unexplored resources for EU Arctic policy: Energy, oceans and space

EUs Arktis-policy fra 2016 fokuserer på klima og miljøbeskyttelse, bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid. EU har fulgt opp med bidrag til forskning og internasjonalt samarbeid på disse områdene. Likevel er EUs engasjement i Arktis oversett internt. Arktis oppfattes som et marginalt område når det gjelder politisk handling. Også eksternt er EU-engasjementet her oversett. Det skorter på bredere anerkjennelse av EUs innsats og bidrag i Arktis. Forfatterne av denne kronikken hevder at EU kanskje har definert sin tilnærming til Arktis-policy – og forståelse av arktisk styring – for snevert. Arktis-policy har vært et nisjefelt i Brussel, og dette har resultert i en fokusert og jevn tilnærming, men med for få EU-aktører involvert i arktisk policy-utforming. Som en følge av dette har EU uforsvarende begrenset sin rolle i Arktis og gjort det enda vanskeligere å formulere et overbevisende narrativ om hva EU har å gjøre med og i Arktis. Forfatterne trekker frem tre bredere policy-områder som har uforløst potensial til å gi mer ballast til EU som aktør i Arktis: Energi, hav og styring av verdensrommet («space governance»).

 • Europa
 • Arktis
 • Hav
 • EU
 • Europa
 • Arktis
 • Hav
 • EU
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

EU's Arktispolitik er for snæver

Energipolitikken, rumpolitikken og havpolitikken skal inddrages, hvis EU skal lykkes med at lave en velforankret politisk fortælling om tilgangen til Arktis, skriver fire forskere.

 • Arktis
 • Hav
 • EU
 • Arktis
 • Hav
 • EU

– Øk satsningen på arktisk diplomati

Hvordan vil den nye Biden-administrasjonen påvirke politikken i Arktis? Selv om Arktis som region nok ikke vil prioriteres i Bidens plan for de første hundre dagene, kan vi vente oss viktige endringer i regionen. 

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Utenrikspolitikk
 • Russland og Eurasia
 • Arktis
 • Klima
 • Hav
 • Styring
Bildet viser en isbjørn som svømmer i havet
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Doubling Down on Arctic Diplomacy

The Arctic looms large in the popular consciousness as a potential new theatre of conflict. But the real risk is that the consuming politics of great power rivalry will deflect attention from the real progress of diplomacy and the everyday work of Arctic governance. This op-ed outlines three key areas that merit greater diplomatic attention and could pay dividends in reducing the impact of great power competition on the rapidly changing Arctic.

 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Hav
 • Utenrikspolitikk
 • Arktis
 • Hav
Media
Media
Media

Rethinking Arctic Governance

I denne podkast-episoden snakker Liubov Timonina og Romain Chuffart med Elana Wilson Rowe (Forsker 1, NUPI) om hennes nye bok, Arctic Governance: Power in Cross-Border Cooperation (Manchester University Press, 2018).

 • Diplomati
 • Arktis
 • Styring
 • Diplomati
 • Arktis
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Rapport

A Governance and Risk Inventory for a Changing Arctic

Myndighetspersoner, militære ledere og politiske observatører har påpekt fremveksten av en ny global stormaktsrivalisering mellom USA, Russland og Kina, med en lang rekke implikasjoner. Med dette bakteppet for Arctic Security Roundtable på Munich Security Conference 2020, blir deltakere av rundbordet bedt om å utforske, diskutere og debattere hva dette vil si for det nye globaliserte Arktis. Denne artikkelen - et innspill om arktiske trender, risikoer og institusjoner - gir et nyttig utgangspunkt for diskusjonen. Det er viktig å diskutere arktisk sikkerhet i fora på høyt nivå. Man kan spørre hvorfor vi bør ta oss tid til å diskutere Arktis når regionen preges av et lavt spenningsnivå. Svaret er dette er at det er et nytt hav som åpner seg på grunn av globale klimaendringer. Regionen har en historikk med godt samarbeid om styring og bærekraftig forvaltning av og fred. Poenget med dialog - med vekt på samarbeid, styring, risiko og potensielle tippepunkter - er å sørge for at Arktis ikke havner på den lange listen over globale hot spots. Arctic Security Roundtable på MSC2020 gir en fortrolig ramme for proaktiv og konstruktiv debatt om arktiske sikkerhetsspørsmål.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Styring
 • Sikkerhetspolitikk
 • Arktis
 • Styring
Publikasjoner
Publikasjoner
Bok

Governing complexity in the Arctic region

This book argues that confining our understandings of Arctic governance to Arctic states and a focus on the Arctic Council as the primary site of circumpolar governance provides an incomplete picture. Instead, the authors embrace the complexity of governance in the Arctic by systematically analyzing and comparing the position, interventions, and influence of different actor groups seeking to shape Arctic political and economic outcomes in multiple sites of Arctic politics, both formal and informal. This book assesses the potential that sub-national governments, corporations, civil society organizations, Indigenous peoples, and non-Arctic states possess to develop norms and standards to ensure a stable, rule-based Arctic region.

 • Arktis
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • Arktis
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
Publikasjoner
Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel

Analyzing Frenemies: An Arctic repertoire of cooperation and rivalry

Mesteparten av samhandlingen mellom stater skjer et eller annet sted imellom robust, idyllisk og ubestridt fred og full krig. Arktis er ikke noe unntak. Her har intensivt transnasjonalt samarbeid og manifestasjoner av sikkerhetspolitisk rivalisering mellom NATO og Russland utspilt seg i over 30 år i kjølvannet av Den kalde krigen. I denne artikkelen utforsker Elana Wilson Rowe, Forsker 1 på NUPI, hvordan stater i Arktis har balansert måten de praktiserer samarbeid og rivalisering på i et spesielt krevende politisk landskap etter Krim-annekteringen for fem år siden.

 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Arktis
 • Hav
 • Sikkerhetspolitikk
 • Diplomati
 • Arktis
 • Hav
31 - 40 av 106 oppføringer