Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Jenny Lorentzen

Seniorforsker
Jenny_1-1.jpg

Kontaktinfo og filer

jenny.lorentzen@nupi.no
(+47) 90556982
Originalbilde

Sammendrag

Jenny Lorentzen er Seniorforsker ved NUPI i forskningsgruppen for Fred, Konflikt og Utvikling, hvor hun er involvert i flere prosjekter, inkludert Training for Peace, Peace Operations, og Climate, Peace and Security. 

Lorentzen forsker på Kvinner, fred og sikkerhet (KFS), normspredning og Mali, inkludert en rekke spørsmål knyttet til KFS, som kvinners deltakelse i fredsforhandlinger og fredsprosesser, FNs fredsoperasjoner, sikkerhetssektorreform, mekling, samt kvinners roller i å forebygge og bekjempe voldelig ekstremisme. 

Hun har en doktorgrad i statsvitenskap fra Lunds universitet, og en MSc i internasjonale relasjoner fra NMBU/NUPI. Under doktorgraden var Lorentzen basert ved PRIOs Senter for Kvinner, Fred og Sikkerhet. I 2020 forsvarte hun sin doktoravhandling med tittelen “Normative Encounters between the ‘Global’ and the ‘Local’: Women, Peace and Security in Mali and Rwanda” (2020). Avhandlingen analyserer de prosessene som finner sted når globale likestillingsnormer fremmes i fredsprosesser, og viser hvordan globale og lokale aktører bidrar til å forme normers betydning når disse implementeres og fremmes i en ny kontekst. 

Før hun begynte hos NUPI, jobbet hun som postdoktor i prosjektet «Gendered Militaries» ved Institutt for Statsvitenskap, Lunds Universitet. Der forsket hun på hvordan internasjonale og maliske aktører fremmer og/eller bestrider ulike ideer om kjønn i reform av militær-/sikkerhetssektoren, og på kvinners deltakelse i fredsprosessen i Mali. 

Lorentzens forskning er publisert i internasjonale akademiske tidsskrifter som International Affairs, the Journal of Modern African Studies, Swiss Political Science Review, og Third World Thematics. Lorentzen er medlem i Folke Bernadotte Akademiets (FBA) Internasjonale forskergrupper for perioden 2023-2027. 
 

Ekspertise

 • Terrorisme og ekstremisme
 • Utenrikspolitikk
 • Afrika
 • Norden
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Internasjonale organisasjoner
 • FN
 • AU

Utdanning

2020 PhD i Statsvitenskap, Lunds Universitet 

2012 MSc i internasjonale relasjoner, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU)/Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 

2009 Bachelor i Asiatiske og Afrikanske studier, Universitetet i Oslo 

 

Arbeidserfaring

2023- Seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 

2021-2023 Postdoktor, Institutt for Statsvitenskap, Lunds Universitet 

2015-2020 Doktorgradsstipendiat, Institutt for Fredsforskning (PRIO) & Institutt for Statsvitenskap, Lunds Universitet 

2012-2015 Forskningsassistent, Institutt for Fredsforskning (PRIO) 
 

Aktivitet

Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

Hva kan vi gjøre for å forebygge krig? Hvordan kan land på vei ut av konflikt unngå tilbakefall? Hvor godt virker egentlig internasjonale fredsoperasjoner? NUPI utfører både anvendt og akademisk forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging. Vi bidrar med policyanbefalinger til relevante aktører og til økt samarbeid mellom FN, Den afrikanske union (AU), EU og andre regionale organisasjoner.
 • Utenrikspolitikk
 • Fredsoperasjoner
 • Konflikt
 • Nasjonsbygging
Fred konflikt og utvikling forsidebilde.jpg
Forskningsprosjekt
2017 - 2021 (Pågående)

Support to UN Peace Operations: Ensuring More Effective UN Peace Operations (UNPO)

Dette prosjektet søker å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner....

 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • AU
 • Security policy
 • Terrorism and extremism
 • Diplomacy
 • Foreign policy
 • The Middle East and North Africa
 • Africa
 • Peace operations
 • Conflict
 • Governance
 • International organizations
 • United Nations
 • AU