Foto: UN Photo

Support to UN Peace Operations: Ensuring More Effective UN Peace Operations (UNPO)

2017 - 2021 (Pågående)
Forskningsprosjekt
Dette prosjektet søker å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner.

Prosjektet skal søke å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner på følgende områder: Måling av innsats/prestasjoner, strategisk analyse og planlegging, finansiering av programinnsats, sivil innsats – inkl. tillitsskapende innsats og konflikthåndtering, strategisk partnerskap, politiinnsats, grenseoverskridende kriminalitet og voldelig ekstremisme, ungdommens rolle og kjønnsperspektiv.

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet.

Program

Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet

Artikler

News

Høyr NUPI på NRK P2!

December 7, 2020

Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.

News

Hva er i vente for FNs agenda om kvinner, fred og sikkerhet?

October 29, 2020

FNs resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet fyller 20 år. Men det viktige arbeidet knyttet til dette ser ut til å ha fått noen tilbakeslag de siste årene.  

News
Bildet viser en FN-soldat i Mali

Fire globale skifter endrer FNs fredsoperasjoner

October 23, 2018

Den globale orden er i endring. Hva skjer så med FNs fredsoperasjoner? Det er hovedspørsmålet i Cedric de Coning og Mateja Peters nye bok.

News
Bildet viser en FN-soldat i Mali

New book: UN Peace Operations in a Changing Global Order

October 23, 2018

In this book launch interview, editors Mateja Peter and Cedric de Coning reflect upon findings from their most recent book, identifying four global transformations and their implications for UN peace operations.

News
Bildet viser fredsduer

PODKAST: Skaper FN fred?

September 20, 2018

Ifølge Kari Osland er kjempeorganisasjonen fortsatt svært viktig for verden.

News

WORLD PEACEKEEPING DAY: UN Peacekeeping at 70

May 28, 2018

UN peacekeeping faces significant challenges and some question whether it can remain relevant, but most countries agree on the importance of the UN as the centrepiece of global governance, and that peacekeeping is its flagship enterprise.

News
The image shows a UN peacekeepier

Det FN vi behøver?

October 24, 2017

Tilpasser FNs fredsoperasjoner seg fort nok?

News

Anbefaler norsk modell til FN

May 22, 2017

Forrige uke lanserte NUPI og IPI en rapport som konkluderer med at den norskinitierte, flernasjonale rotasjonsordningen for transportfly bør danne modell for hvordan FN generer styrker i fremtiden.

Publikasjoner

Publication : Academic article

The future of UN peace operations: Principled adaptation through phases of contraction, moderation, and renewal

2021
Denne artikkelen tar for seg fremtiden til FNs fredsoperasjoner gjennom en kompleksitetsteori. På kort sikt må fredsbevaring tilpasse seg konsekvensene ...
Publication : Academic article

UN peace operations in a multipolar order: Building peace through the rule of law and bottom-up approaches

2021
FNs fredsoperasjoner trenger en ny fredsbyggende agenda som anerkjenner både konfliktdrivernes grenseoverskridende natur og den nye multipolare globale ...
Publication : Rapport

Performance of Peace Operations

2020
Hvordan kan vi og bør vi måle fredsoperasjoners effektivitet? Dette var et av temaene på det årlige Challenges Forum 2020 hvor NUPI var med-arrangør. ...
Publication : Rapport

Security Council Resolution 1325 at 20: What Next for the Women Peace and Security (WPS) Agenda?

2020
  • Eli Stamnes
Dette notatet gjør opp status for hva som har blitt oppnådd innenfor Kvinner, Fred og Sikkerhets-agendaen (KFS) siden sikkerhetsrådsresolusjon 1325 ble ...
Publication : Popular scientific article

The Impact of COVID-19 on Peace Operations

2020
A few weeks ago, peace operations across the world began swiftly adapting to prevent the spread of the COVID-19 disease. Missions have been forced to ...
Publication : Rapport

The impact of COVID-19 on the performance of peace operations

2020
Between the African Union, European Union, OSCE, NATO and United Nations there are approximately 160,000 civilian, police and military personnel deployed ...
Publication : Rapport

COVID-19 will change the way the UN conducts peacekeeping operations in the future

2020
The COVID-19 pandemic has significantly disrupted UN peacekeeping operations. In the short-term, activities have been reduced to the most critical, rotations ...
Publication : Rapport

Female Peacekeepers and Operational Effectiveness in UN Peace Operations.

2020
Behovet for flere kvinner i FNs fredsoperasjoner, er fundert i både et likestillings- og i et prestasjonsfremmende argument. En survey fra mars 2020 og ...
Publication : Rapport

Unity in Goals, Diversity in Means - and the discourse on female peacekeepers in UN peace operations.

2020
Kjønnsparitet på alle nivåer i FN, som et middel for å oppnå likestilling, er en to tiår gammel forpliktelse, som gjenspeiler kjerneverdier like gamle ...
Publication : Rapport

The Impact of Covid-19 on the Women, Peace and Security Agenda.

2020
• Women appear to be disproportionately affected by Covid-19 • Pushback on global commitment to gender equality • Gender equality and human development ...
Publication : Rapport

Preventing Organized Crime. The Need for a Context-Sensitive, System-Wide Approach.

2020
Recent years have seen important developments regarding the UN Security Council and the UN Secretariat. The Security Council, which has increasingly recognized ...
Publication

WPS and Female Peacekeepers

2019
The chapter provides an overview of the participation of female peacekeeping personnel in UN missions, tracing key target and agenda- setting policy events, ...
Publication : ARTIKKEL

Predictive Peacekeeping: Strengthening Predictive Analysis in UN Peace Operations

2019
The UN is becoming increasingly data-driven. Until recently, data-driven initiatives have mainly been led by individual UN field missions, but with António ...
Publication : Feature article

How UN Peacekeeping Operations Can Adapt to a New Multipolar World Order

2019
How will United Nations peacekeeping operations adapt to the transition from a unipolar to a multipolar world order? The paper considers emerging dynamics ...
Publication

Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA)

2019
This report assesses the extent to which the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) is achieving its current strategic ...
Publication : ANTOLOGI

United Nations Peace Operations in a Changing Global Order

2019
This edited volume generates a discussion about UN approaches to peace by studying challenges and opportunities that the organisation is facing in the ...
Publication : ARTIKKEL_POP

Complexity thinking and adaptive peacebuilding

2019
Cedric de Coning explores how complexity thinking can contribute to our understanding of how to create more inclusive peace processes, and how adaptive ...
Publication : ARTIKKEL

The Joint Force of the G5 Sahel: An Appropriate Response to Combat Terrorism?

2018
The Joint Force of the Group of Five of the Sahel reflects the commitment of African states to cooperate to address common security challenges. Yet, little ...
Publication

Towards a Comprehensive Results-based Reporting and Performance Assessment Framework for UN Peacekeeping Operations

2018
This report considers the tools and processes that DPKO and DFS currently use to assess the performance of senior personnel, individual units and peacekeeping ...
Publication

Review of the Global Focal Point for Police, Justice and Security 2018

2018
In December 2017, an independent Review of the Global Focal Point (GFP) arrangement was commissioned to inform GFP partners, Member States and other stakeholders ...
Publication : NUPI Policy Brief

Predictive peacekeeping: opportunities and challenges

2018
The time is ripe for the development of a UN early warning tool that estimates the likelihood of instability, intercommunity clashes and armed violence ...
Publication : NUPI Report

Researching the Effectiveness of Peace Operations, Seminar Report, 31 May – 1 June, Oslo

2017
The African Union (AU), European Union (EU), and United Nations (UN) are under increasing pressure to justify the effectiveness of the peace operations ...
Publication : NUPI Policy Brief

Plug and Play: Multinational Rotation Contributions for UN Peacekeeping Operations

2017
In January 2016, Norway deployed a C-130 military transport aircraft to the UN mission in Mali (MINUSMA). Given the number of attacks on patrols and logistics ...
Publication : ANTOLOGI

Rising Powers and Peacebuilding: Breaking the Mold

2017
This book is open access under a CC BY 4.0 license. This edited volume examines the policies and practices of rising powers on peacebuilding. It analyzes ...
Publication : ARTIKKEL

Peace Enforcement in Africa: Doctrinal distinctions between the African Union and United Nations

2017
When the United Nations (UN) Security Council needs to authorize a peace enforcement operation in Africa, its partner of choice is the African Union (AU). ...
Publication : NUPI Working Paper

Measuring the Success of Peace Operations: Directions in Academic Literature

2016
  • Mateja Peter
This background paper examines how the academic literature has approached the question of success in peace operations. Here it should be noted that many ...

Prosjektleder

Temaer
Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Terrorisme og ekstremisme  Konflikt  Styring  Diplomati  Utenrikspolitikk  Internasjonale organisasjoner  FN  Afrika  Midtøsten og Nord-Afrika  AU
Deltakere

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

 

Eli Stamnes

Tidligere ansatt

Jenny Nortvedt

Tidligere ansatt

Arrangementer
tir. 28 mai 2019
Event
Time: 09:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

Kor godt har FNs fredsoperasjonar i Mali og Sør-Sudan fungert?

I samband med den internasjonale dagen for fredsbevaring har NUPI gleda av å invitere til eit seminar om effektiviteten av FNs fredsoperasjonar i Mali og Sør-Sudan.

søn. 25 nov. 2018
Event
Time: 10:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Kor effektive har eigentleg FNs fredsoperasjonar i Somalia, Kongo og Mali vore?

Ekspertar frå heile verda skal i eit nytt nettverk sjå nærare på kor godt fredsoperasjonar faktisk fungerer.

tir. 13 nov. 2018
Event
Time: 12:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

FNs fredsoperasjonar i ei verd i endring

Undergeneralsekretær for fredsoperasjonar Jean-Pierre Lacroix presenterer status for FNs fredsoperasjonar.

tir. 14 mar. 2017
Event
Time: 12:30 Europe/Oslo
Location: NUPI

UN Peacekeeping doctrine in a new era

Kva rolle speler FNs fredsbevarande innsats i konflikthandtering i dag? I samband med lanseringa av boka «UN Peacekeeping doctrine in a new era» har vi gleda av å invitere til seminar med etterfølgjande paneldiskusjon.

man. 16 jan. 2017
Event
Time: 13:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Utfordringar og moglegheiter for FN frå 2017

FN har ny generalsekretær, og kommande president Donald Trump inntar straks Det kvite hus. Verda er vitne til ei rekkje store konfliktar. I kva retning bør FN bevege seg framover?