Leonard Seabrooke

Forsker 1

Leonard Seabrooke er professor i internasjonal politisk økonomi og økonomisk sosiologi ved Institutt for organisasjon ved Copenhagen Business School, og forskningsprofessor ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Forskningen hans fokuserer for tiden på transnasjonale profesjoner, internasjonale organisasjoner, aktivistbevegelser og konsulenter på en rekke politisk-økonomiske spørsmål.


Utdanning

2003 PhD Economics, Department of Government and International Relations, University of Sydney

Arbeidserfaring

2012- Research Professor, NUPI

Prosjekter Alle prosjekter

Artikler Alle artikler