Hopp til innhold
NUPI skole
NAVIGATOR.png

The EU Navigating Multilateral Cooperation

Hvordan endrer globalt samarbeid seg i en periode med store forandringer, og hva betyr dette for EU?

Temaer

 • Sikkerhetspolitikk
 • NATO
 • Cyber
 • Globalisering
 • Regional integrasjon
 • Europa
 • Russland og Eurasia
 • Afrika
 • Asia
 • Nord-Amerika
 • Fredsoperasjoner
 • Migrasjon
 • Klima
 • Styring
 • Internasjonale organisasjoner
 • EU
 • FN
 • AU

Den senere tid har man sett et større mangfold i det globale samarbeidet der filantroper som Bill Gates, multinasjonale selskaper og sivilsamfunnet alle har blitt viktige aktører i løsningen av internasjonale spørsmål. Utfyller eller utfordrer disse aktørene rollen eksisterende intensjonale organisasjoner som FN eller WHO har? Er det forskjeller på hvordan globalt samarbeid utvikler seg på forskjellige områder, som klimaendringer, finans, helse og sikkerhet? Og hvilke strategier bør EU følge for å opprettholde et sterkt, effektivt og legitimt internasjonalt system? En viktig del av NAVIGATOR-prosjektet vil være en «søkemekanisme» som vi utvikler som vil la EU-kommisjonen og andre sentrale EU-aktører sammenligne styrker og svakheter ved eksisterende multilaterale organisasjoner, avgjøre hvilke som kan reformeres og hvilke som er for kostbare å reformere, identifisere og vurdere alternativer, og på bakgrunn av dette utvikle handlingsstrategier for å styrke multilateralisme.

Prosjektleder

John Karlsrud
Forsker 1

Deltakere

Ole Jacob Sending
Forsker 1, leder for Senter for Geopolitikk
Kristin Haugevik
Forskningssjef, Forsker 1
Pernille Rieker
Forsker I
Lars Gjesvik
Seniorforsker
Niels Nagelhus Schia
Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi
Andrea Myhrbraaten
Seniorrådgiver
Ida Dokk Smith
Seniorforsker
Leonard Seabrooke
Forsker 1