NAVIGATOR.png

The EU Navigating Multilateral Cooperation (NAVIGATOR)

2023 - 2027 (Pågående)
Hvordan endrer globalt samarbeid seg i en periode med store forandringer, og hva betyr dette for EU?

Den senere tid har man sett et større mangfold i det globale samarbeidet der filantroper som Bill Gates, multinasjonale selskaper og sivilsamfunnet alle har blitt viktige aktører i løsningen av internasjonale spørsmål. Utfyller eller utfordrer disse aktørene rollen eksisterende intensjonale organisasjoner som FN eller WHO har? Er det forskjeller på hvordan globalt samarbeid utvikler seg på forskjellige områder, som klimaendringer, finans, helse og sikkerhet? Og hvilke strategier bør EU følge for å opprettholde et sterkt, effektivt og legitimt internasjonalt system? En viktig del av NAVIGATOR-prosjektet vil være en «søkemekanisme» som vi utvikler som vil la EU-kommisjonen og andre sentrale EU-aktører sammenligne styrker og svakheter ved eksisterende multilaterale organisasjoner, avgjøre hvilke som kan reformeres og hvilke som er for kostbare å reformere, identifisere og vurdere alternativer, og på bakgrunn av dette utvikle handlingsstrategier for å styrke multilateralisme.

Finansieringskilde

Horizon Europe

Program

EU Research and Innovation Action, Grant agreement ID: 101094394

Prosjektleder

John Karlsrud

Forsker 1, leder for Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling

 

Temaer
Fredsoperasjoner  Sikkerhetspolitikk  Styring  Klima  Internasjonale organisasjoner  EU  NATO  FN  Russland og Eurasia  Europa  Asia  Afrika  Nord-Amerika  Cyber  AU  Migrasjon  Globalisering  Regional integrasjon
Deltakere

Niels Nagelhus Schia

Seniorforsker, leder for Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar og leder for NUPIs senter for forskning på ny teknologi

 

Eksterne

Partners: COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES UNIVERSITEIT MAASTRICHT UNIVERSITY OF WITWATERSRAND JOHANNESBURG UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI STICHTING VU, OPERATING VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM EUROPEAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS E.V. THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Connected partners: UNIVERSITY OF OTTAWA, UO WASEDA UNIVERSITY, WUT