Line Marie Breistrand

Forsker

Line Marie Breistrand er doktorgradsstipendiat og jobber med Kina i internasjonal politikk. I sitt doktorgradsprosjekt analyserer hun Kinas utenrikspolitikk ved hjelp av teorier forankret i kinesisk filosofi og strategisk tradisjon. I sine casestudier utforsker hun metoder som setter søkelys på de relasjonelle dimensjonene av Kinas utenrikspolitikk. Geografisk fokuserer forskningen hennes på Norden og Sentral-Asia.

Hun er også involvert i prosjektene Chinese Anger Diplomacy (ANGER), og Kinesisk storstrategi og maktbruk: Vestlige erfaringer og implikasjoner for Norge. Hun har en MSc. i kinesisk politikk fra SOAS, University of London (2020). Under studiene har Line Marie hovedsaklig fokusert på Kinas moderne politiske diskurs (1850-2020), utenrikspolitikk, propagandaarbeid, og Kinas globale digitaliserings prosjekt: Den digitale silkeveien.

 


Utdanning

2018-2019 Msc. i Kinesisk politikk, Institutt for statsvitenskap, SOAS, University of London

2017-2018 PG Diploma, East China Normal University

2015 Utveksling, Political Science and Contemporary China Studies, School of International Studies, Nottingham University Ningbo, Kina

2013-2017 BA Freds- og konfliktstudier, Oslo Nye Høyskole

Arbeidserfaring

2021- Forsker, NUPI

2020-2021 Forsker, Institutt for Forsvarsstudier

Artikler Alle artikler