Malin Øren Aldal

Vitenskapelig assistent

Malin jobber som vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for klima og energi. Her bidrar hun blant annet på PullP-prosjektet om Parisavtalens styringsmekanisme, som undersøker hvordan denne påvirker staters adferd, og hvilke faktorer som øker eller reduserer denne mekanismens effekt på staters adferd. Malin har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev om bakgrunnen for økte klimamål under Parisavtalen. 


Utdanning

2021-2023 Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2020 Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2022- Leder, Pådriv Studentlag

2022 Praksis, SoCentral

Artikler Alle artikler

  • Klima og energi
    24. jan. 2022

    Hvordan utvikler det internasjonale klimaregimet seg? Hvilke konsekvenser har klimapolitikk og overgangen til fornybar energi for internasjonal polit1

    Renewable energy Workers walk between photovoltaic panels at the Benban plant in Aswan Egyp photo Scanpixt_cropped.jpg