Malin Øren Aldal

Masterstudent

Malin er masterstudent ved Universitetet i Oslo og tilknyttet forskningsgruppen for klima og energi. Hun jobber som vitenskapelig assistent på et prosjekt om Parisavtalens «pledge and review» mekanisme som undersøker hvordan denne påvirker staters adferd, og hvilke faktorer som øker eller reduserer denne mekanismens effekt på staters adferd. Malin skriver også masteroppgave dette semesteret, om bakgrunnen for endrede klimamål under Parisavtalen.


Utdanning

2021-2023: Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2020: Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2022-d.d: Leder, Pådriv Studentlag

2022: Praksis, SoCentral