Hopp til innhold
NUPI skole

Forsker

Malin Øren Aldal

Vitenskapelig assistent
Malin_1-1.jpg

Kontaktinfo og filer

Sammendrag

Malin jobber som vitenskapelig assistent i forskningsgruppen for klima og energi. Her bidrar hun blant annet på PullP-prosjektet om Parisavtalens styringsmekanisme, som undersøker hvordan denne påvirker staters adferd, og hvilke faktorer som øker eller reduserer denne mekanismens effekt på staters adferd. Malin har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev om bakgrunnen for økte klimamål under Parisavtalen. 

Ekspertise

  • Klima
  • Energi

Utdanning

2021-2023 Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

2020 Bachelor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2022- Leder, Pådriv Studentlag

2022 Praksis, SoCentral

Aktivitet

COP-27-møte-cropped-NTB.png
Forskningsprosjekt
2022 (Pågående)

Parisavtalens styringsmekanisme: Hvordan vil "pledge and review" påvirke staters adferd? (PullP)

Vil Parisavtalen infri og kan det internasjonale samfunnet unngå farlige klimaendringer?...

  • Diplomacy
  • Climate
  • United Nations
  • Diplomacy
  • Climate
  • United Nations
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for klima og energi

Hvordan utvikler det internasjonale klimaregimet seg? Hvilke konsekvenser har klimapolitikk og overgangen til fornybar energi for internasjonal politikk og økonomi? Hvordan vil Norges posisjon i verden påvirkes av disse endringene?
Renewable energy Workers walk between photovoltaic panels at the Benban plant in Aswan Egyp photo Scanpixt_cropped.jpg
Aktuelt
Aktuelt

Forskningsgruppen for klima og energi

Hvordan utvikler det internasjonale klimaregimet seg? Hvilke konsekvenser har klimapolitikk og overgangen til fornybar energi for internasjonal politikk og økonomi? Hvordan vil Norges posisjon i verden påvirkes av disse endringene?
Renewable energy Workers walk between photovoltaic panels at the Benban plant in Aswan Egyp photo Scanpixt_cropped.jpg