COP-27-møte-cropped-NTB.png

Parisavtalens styringsmekanisme: Hvordan vil "pledge and review" påvirke staters adferd? (PullP)

2022 (Pågående)
Vil Parisavtalen infri og kan det internasjonale samfunnet unngå farlige klimaendringer?

Parisavtalen definerer rammene for internasjonal klimapolitikk, og målet er at avtalen skal bidra til å redusere staters klimautslipp. Kjernen i Parisavtalen er at stater melder inn planlagte utslippskutt - Nationally Determined Contributions (NDC) - og at dette vurderes gjennom den såkalte "pledge and review" mekanismen i etterkant. En slik styringsmodell representerer noe nytt, ved at endring av adferd gjøres frivillig og ved at mobiliseringen av private aktører er en sentral komponent: Stater oppfordres til å identifisere mål for klimakutt, og forventes å lage planer for hvordan dette skal gjøres.

Elementer av slike "myke" styringsmekanismer, hvor det ikke eksisterer formelle sanksjoner, finnes også på andre saksfelt, som menneskerettigheter og utviklingspolitikken. Vi har derimot lite kunnskap om hvor effektive slike styringsmekanismer er i å påvirke staters adferd, og hva som gjør dem mer eller mindre effektive. Prosjektet skal undersøke hvordan Parisavtalens "pledge and review" mekanisme påvirker staters adferd, og hva slags faktorer som øker eller reduserer denne mekanismens effekt på staters adferd.

Prosjektets ambisjon er å identifisere hvordan pledge and review fungerer i Parisavtalen, og hvordan denne kan styrkes i internasjonalt klimaarbeid. Prosjektet vil kombinere kvantitativ dataanalyse om endrede løfter og ambisjonsnivåer med prosesssporing, dokumentanalyse og deltakerobservasjon for å identifisere hvordan løfter og gjennomgang påvirker statens atferd, variasjonen i hvordan stater behandler løfte og vurdering, og rollen til ikke-statlige aktører ved å utøve press på statens oppførsel.


Prosjektleder

Temaer
Klima  Global styring  Diplomati  FN
Deltakere

Indra Øverland

Forsker I, Leder for Forskningsgruppen for klima og energi

 

Eksterne
Arrangementer
tor. 15 des. 2022
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI/Livestream til Facebook og Youtube

Kvar går internasjonalt klimasamarbeid etter COP27?

Tidlegare i november møttest hundrevis av politikarar, diplomatar og ekspertar i Sharm el Sheikh, Egypt, for den største årlege samlinga om klimatiltak (COP27). NUPI inviterer til eit seminar som vil presentere hovudresultata frå toppmøtet og diskutere i kva retning det internasjonale klimasamarbei1

tor. 22 sep. 2022
Event
Time: 09:00 Europe/Oslo
Location: NUPI

Er forseinking den nye fornektinga i klimapolitikk?

I seinare tid har vi sett ein nedgang av open klimafornekting. Derfor spør vi på dette seminaret om forseinking er den nye fornektinga?