Hopp til innhold
NUPI skole

Policy brief

Publisert:

Deterrence and (Re)assurance in the High North – Finland and Norway Compared

Screenshot 2024-02-23 at 10.49.27.png

Sammendrag:

- Finland og Norge er begge nabostater til Russland og har lignende avskrekkings- og forsvarsstrategier.
- Finlands geopolitiske posisjon som en nabostat er hovedsakelig definert av den lange landegrensen til Russland, og Norge er i større grad en maritim nabostat.
- Norge grenser til det russiske militærkomplekset i nord, og har en mer beskyttet strategisk dybde lengre sør som er viktige bakområder for støtte til militære operasjoner i hele den nordiske regionen.
- Geografi er en faktor som påvirker Norge og Finlands forskjellige tilnærminger til utenlandsk militær aktivitet nær grensen til Russland. I tillegg er nærhet til russiske kjernefysiske styrker og testområder viktige faktorer.
  • Language: English

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • NATO
  • Europa
  • Russland og Eurasia
  • Norden
  • Konflikt
Relevant innhold
Forskningsprosjekt