Hopp til innhold
NUPI skole

Finland og Sverige inn i NATO? Veien dit og konsekvenser.

Screenshot 2022-05-24 at 14.38.09.png

Sammendrag:

I midten av mai skjer det en rekke avklaringer i begge våre naboland som kan lede til en felles annonsering om ønsket NATO medlemskap.

Dersom Finland og Sverige sender en formell NATO-søknad, vil det utløse en todelt prosess.

Sikkerhetsgarantien i NATO-traktatens Artikkel V er ikke gyldig før samtlige 30 medlemsland har ratifisert søknaden, og tiltak for å beskytte Finland og Sverige i mellomfasen er drøftet med NATO, USA og europeiske stormakter.

Finsk og svensk medlemskap vil være en historisk styrking av NATO, både politisk og militært.

Å inkludere Finland og Sverige i NATO vil føre til omfattende endringer i norsk forsvarsplanlegging og totalforsvarskonsept.
  • Published year: 2022
  • Publisher: Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Page count: 4
  • Language: Norsk
  • Journal: NUPI Policy Brief

Temaer

  • Forsvar
  • Sikkerhetspolitikk
  • NATO
  • Norden